BUDOWA PAWILONU WYSTAWIENNICZO - EDUKACYJNEGO PRZY GRODZISKU W SOPOCIE

gr3

Budowa pawilonu wystawienniczo - edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie

31 marca 2009 podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie” w wysokości 5 000 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013.

Przedmiotem projektu była budowa i wyposażenie nowoczesnego pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie wczesnośredniowiecznego Grodziska przy ul. Haffnera 63 w Sopocie, a także zagospodarowanie terenu wokół niego – budowa zbiornika retencyjnego z pomostami i zadaszeniami, mała architektura, ogrodzenie terenu, wjazd na posesję i parking dla odwiedzających.

Program regionalny

Zrealizowany projekt pozwala na upowszechnianie kultury i tradycji historycznej, wzbogacanie, a także podnoszenie jakości oferty wystawienniczej i edukacyjnej Skansenu w Sopocie, Trójmieście i całym województwie pomorskim. W znajdującym się obecnie, w tym historycznym miejscu Skansenie, prezentowane są zabudowania wczesnośredniowiecznego grodu, organizowane są lekcje żywej historii, warsztaty rzemiosł dawnych dla dzieci i młodzieży, a także imprezy plenerowe.

gr1

Realizacja projektu przyczyniła się również do rozwiązania jego najważniejszych problemów - pozwoliła na prowadzenie działalności wystawienniczej i edukacyjnej przez cały rok, zapewniła infrastrukturę potrzebną do ekspozycji zabytków archeologicznych oraz funkcji dydaktycznych i warsztatowych, pozwoliła na atrakcyjne i funkcjonalne zagospodarowanie terenu Podgrodzia wzdłuż ul. Haffnera. W celu zainteresowania mieszkańców, turystów i młodzieży przy aranżacji wystaw wykorzystane zostały nowoczesne techniki audiowizualne, które pozwalają przybliżyć dzieje i życie dawnych mieszkańców grodu. Oferta obiektu jest skierowana zarówno do dzieci i młodzieży szkolnej, jak i dorosłych mieszkańców miasta oraz turystów, w tym osób niepełnosprawnych.

gr2

Długofalową konsekwencją realizowanego projektu będzie pełne wykorzystanie potencjału kulturowego Grodziska, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności nie tylko samego Skansenu, ale także Sopotu, Trójmiasta i całego województwa pomorskiego.

Planowany czas realizacji: maj 2009 – kwiecień 2012.
Projekt realizowany jest przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w partnerstwie z Gminą Miasta Sopotu.

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |