CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Począwszy od listopada 2006 roku, Gmina Miasta Sopotu wspiera finansowo realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie”. Od tego czasu na ten cel co roku przeznaczanych jest średniorocznie blisko 100 000,00 PLN.

Operatorem Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie jest Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku. Podmiot ten został wybrany do realizacji tego zadania w wyniku konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Urząd Miasta.

Centrum składa się zasadniczo z dwóch głównych części:

1)    MikroInkubatora Przedsiębiorczości w Sopocie,
2)    Centrum Wspierania Biznesu w Sopocie, będącego ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla MSP, którego działalność skupia się w czterech głównych obszarach:
    •    Punkt Informacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw,
    •    Punkt Informacyjny dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
    •    Ośrodek Szkoleniowy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
    •    Ośrodek Doradczy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,

Z oferty Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy głównie z terenu Sopotu oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym osoby bezrobotne.

Główne cele Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie to:
1)    Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej – zapobieganie bezrobociu,
2)    Poprawa konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Sopocie.

Wśród klientów korzystających z oferty Centrum Przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza MikroInkubatora szczególnie mile widziani są ludzie młodzi, absolwenci sopockich uczelni, którzy po ukończeniu studiów nadal wiążą swoje plany z Sopotem.

Więcej informacji na temat działalności Centrum: www.inkubator.sopot.pl

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |