DLA MIESZKAŃCÓW

Wykaz najważniejszych spraw do załatwienia:

 

 1. Dowód Osobisty
 2. Prawo Jazdy
 3. Rejestracja pojazdu
 4. Zameldowanie/Wymeldowanie
 5. Podatki i opłaty lokalne
 6. Pełnomocnictwa
 7. Impreza masowa – wniosek
 8. Pozwolenie na budowę
 9. Dodatki mieszkaniowe
 10. Dodatek energetyczny

 

Pozostałe procedury znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

WIĘCEJ
02_zdjecie

Skład Rady Miasta - kadencja 2014-2018

Kadencja 2014-2018

WIĘCEJ
MONTE1

Transmisja obrad

Transmisja obrad Rady Miasta Sopotu

 

horyzont1

O Radzie Miasta Sopotu

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni są Wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz jej liczebność określa odpowiednia ustawa.Rada Miasta Sopotu liczy 21 osób.

WIĘCEJ

GODZINY PRACY

  

poniedziałek  10.00 - 18.00
   
wtorek, środa, czwartek  8.00 - 16.00
   
piątek  7.30 - 15.30
   
Kancelaria Ogólna  poniedziałek 10.00 - 18.00, wtorek, środa, czwartek 8.00 - 16.00, piątek 7.30 - 15.30
   

Miejski rzecznik konsumentów 

Miejski Rzecznik Konsumentów
Anna Gut
anna.gut@um.sopot.pl
tel. 58 52-13-670
pokój nr 11A

Środa         8.30  - 16.oo
Czwartek     8.30 – 16.oo
Piątek         8.30 – 13.30

   
Uzgadnianie dokumentacji projektowej  poniedziałek 10.00-18.00 oraz wtorek 08.00 – 16.00
   
Archiwum 

al. Niepodległości 797 B, Sopot
poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek-czwartek 08.00-16.00, piątek 07.30 – 15.30
Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny przed przybyciem.

tel. 604 559 564

WIĘCEJ
sopot trasa

Spis telefonów do wydziałów Urzędu Miasta

pokój stanowisko kontakt
16 Kancelaria ogólna

+48 58 5213 722
+48 58 5213 723
fax +48 58 551 01 33

kancelaria@sopot.pl

41 Sekretariat Prezydenta Miasta Sopotu tel. +48 58 5213 750
fax +48 58 551 26 87
42 Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

tel. +48 58 5213 750
fax +48 58 551 26 87

jacek.karnowski@um.sopot.pl 

71 Sekretariat Wiceprezydentów tel. +48 58 5213 609
tel. + 48 58 5213 613
72 Wiceprezydent Miasta Joanna Cichocka - Gula tel. +48 58 5213 608
70 Wiceprezydent Miasta Marcin Skwierawski tel. +48 58 5213 611
1 Sekretariat wydz. finansowego tel. +48 58 5213 617
1A Skarbnik Miasta Mirosław Goślicki

tel. +48 58 5213 618

miroslaw.goslicki@um.sopot.pl 

41 Sekretariat Sekretarza Miasta

tel. +48 58 5213 750
fax +48 58 551 26 87

40 Sekretarz Miasta Wojciech Zemła wojciech.zemla@um.sopot.pl 
     

 

pokój stanowisko kontakt
112 A Audyt Wewnętrzny tel. +48 58 5213 660
112 A Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontroli tel. +48 58 5213 660
11 D-E Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. +48 58 5213 669
94-95 Konserwator Zabytków Miasta Sopotu

tel. +48 58 5213 624

25 Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy tel. +48 58 5213 733
     
WIĘCEJ

Zamiany mieszkań komunalnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników mieszkań komunalnych w Sopocie, przy zachowaniu zasad racjonalnego gospodarowania swoim zasobem, Gmina Miasta Sopotu tworzy warunki do wzajemnej zamiany mieszkań dla mieszkańców lokali komunalnych (położonych na terenie Sopotu i znajdujących się w jej zasobach mieszkaniowych).

Zamiany mieszkań komunalnych

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników mieszkań komunalnych w Sopocie, przy zachowaniu zasad racjonalnego gospodarowania swoim zasobem, Gmina Miasta Sopotu tworzy warunki do wzajemnej zamiany mieszkań dla mieszkańców lokali komunalnych (położonych na terenie Sopotu i znajdujących się w jej zasobach mieszkaniowych).Podstawę prawną stanowi:
Uchwała Rady Miasta Sopotu z dnia 26 września 2008r. Nr XIX/257/2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu oraz Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta Sopotu na lata 2009-2013 (program nr 17).Możliwość taką daje internetowy program BZM wspomagający pracę jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zamiany mieszkań – dostępny TUTAJ .Wymagane dokumenty:
W celu zamiany mieszkania komunalnego w Sopocie (na mniejsze lub większe komunalne) najemca musi przybyć osobiście do Wydziału Lokalowego Urzędu (pok.86, IIp.) z dowodem osobistym i przedstawić dokumenty:

 

- tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (umowę najmu, decyzję);
- zaświadczenie od Zarządcy budynku o braku zaległości w opłatach czynszu;
- inne dokumenty mające wpływ na przebieg zamiany ( np. wezwanie do zapłaty zaległości czynszowych figurujących na koncie lokalu );
- zgodny ze stanem faktycznym arkusz inwentaryzacji lokalu mieszkalnego.


UWAGA:
W przypadku, jeżeli w lokalu wykonano modernizację (np. zmieniono sposób ogrzewania) lub wykonano przebudowę, w wyniku której zmienił się układ pomieszczeń, funkcja lub zostały wyodrębnione nowe pomieszczenie (np. łazienka lub wc), wówczas do arkusza należy dołączyć protokół odbioru wykonanych robót budowlanych lub modernizacyjnych, sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.


Jeżeli w lokalu nie dokonano żadnych zmian w/w zakresie, a mimo tego, różnice w metrażu są znaczne w stosunku do danych zawartych w umowie najmu lub decyzji, wówczas należy się zwrócić do właściwego według miejsca zamieszkania Zarządcy budynku.

ROZWIŃ
  prezydent

  Prezydent o Sopocie

  Sopot to pod każdym względem miasto niezwykłe – mieszkańcy korzystają z ogromnej ilości wydarzeń kulturalnych, turystów zachwyca niepowtarzalna atmosfera, a osoby prowadzące tu działalność cieszy najlepsza w trójmieście lokalizacja. Jednak dla mnie Sopot to przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy wybrali to miejsce do życia, współtworzą miasto i czują się w nim szczęśliwi.

  WIĘCEJ

  życiorys

  Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego - mgr inżynier. W latach 1990-1998 - wiceprezydent, a od 1998 roku - prezydent miasta Sopotu.

  • urodzony 16 sierpnia 1963 roku w Gdańsku
  • żona - Małgorzata jest nauczycielem
  • troje dzieci: Łukasz, Jakub, Joanna

   

  WIĘCEJ

  WICEPREZYDENCI

  Miasto Sopot ma dwoje wiceprezydentów.

  WIĘCEJ

  honorowe patronaty

  Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Sopotu jest wyróżnieniem, które może być przyznane przedsięwzięciom lokalnym, ponadregionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. O Patronat może ubiegać się każdy, kto organizuje wydarzenie o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym lub inną uroczystość, mającą znacznie  dla Sopotu i/lub kształtującą pozytywny wizerunek miasta.

  WIĘCEJ

  Radni poprzednich kadencji

   

  WIĘCEJ

  Projekty uchwał

  Projekty Uchwał Rady Miasta Sopotu - opisy w plikach do pobrania.

  Na stronie znajdują się aktualne projekty uchwał sopockiej Rady Miasta

  WIĘCEJ
  © 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
  PROJEKT I WYKONANIE: PHENO