EPOurban3a

Zadanie zrealizowane w ramach projektu:

przeprowadzenie analizy zagadnień zasobów mieszkaniowo – usługowych w Sopocie wraz z badaniami ankietowymi dotyczącymi potrzeb konsultacyjnych w mieście w zakresie procedur ubiegania się o pozwolenia i dofinansowania remontów

organizacja międzynarodowej konferencji - “Implementation of urban regeneration projects - EPOurban Midterm Conference” oraz spotkania partnerów projektu w Sopocie w dniach 17-18.10.2012. Konferencja dotyczyła przede wszystkich  realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miastach europejskich. Przedstawiono przykłady dobrych praktyk wdrażanych w miastach partnerskich Europy Środkowej, tj. Lipsk, Praga, Bratysława, Celje czy Bolzano, a także lokalnie w Sopocie.  Konferencja skierowana była do szerokiego grona odbiorców m.in. przedstawicieli samorządów, w szczególności jednostek zajmujących się rewitalizacją, właścicieli prywatnych, architektów i urbanistów, ekspertów w sprawach budowlanych, przedstawicieli jednostek naukowych i szkoleniowych, a także lokalnych specjalistów w zakresie zarządzania nieruchomościami, doradców technologicznych oraz finansowych

przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców, właścicieli oraz administratorów budynków mieszkalnych, prezentujących dobre przykłady właściwego utrzymania budynku zabytkowego oraz wymogi dotyczące procedur administracyjnych, związanych z ubieganiem się o pozwolenie na prowadzenie prac remontowych na budynkach zabytkowych oraz ofertę miejskich programów pomocowych

utworzenie pilotażowego systemu konsultacyjnego opierającego się na kompleksowej informacji dostarczanej przez wielobranżową grupę konsultantów, której celem jest przekazanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy potrzebnej do przeprowadzenia remontów i renowacji nieruchomości (procedury administracyjne, współfinansowanie wewnętrzne i zewnętrzne, wsparcie techniczne i technologiczne itp.)

wykonanie programów prac konserwatorskich popartych badaniami stanu zachowania budynków, zawierających szczegółowe wytyczne dotyczące remontu zabytkowych budynków mieszczących się przy Al. Niepodległości w Sopocie 

publikacja „Poradnika dla remontujących budynek w Sopocie”, którego celem jest przedstawienie zasad przyznawania dotacji gminnych oraz prezentacja dobrych praktyk renowacyjnych w Sopocie. Publikacja stanowiąc element pilotażowego procesu konsultacji zawiera także dużo praktycznych wskazówek i porad przydatnych nie tylko do przygotowania ale i również do wykonywania remontu budynku zabytkowego

EPOurban 3
EPOurban 7

PROJEKT "EPOurban"

Tytuł projektu: EPOurban - "Enabling Private Owners of Residential Buildings to Integrate them into Urban Restructuring Processes"

Projekt realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym przy udziale 9 partnerów z 7 krajów UE (Niemcy, Polska, Austria, Włochy, Czechy, Słowacja, Słowenia). Liderem Projektu jest Miasto Lipsk (Niemcy).

Cel projektu: wsparcie rozwoju miast w warunkach zmian społecznych i demograficznych poprzez dostarczenie instrumentów aktywizacji prywatnych właścicieli w procesy rewitalizacji.

Cele sopockiego projektu pilotażowego:

zaangażowanie prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych, w tym zabytkowych, w proces ich odnowy;

zapewnienie kompleksowego wsparcia przy ubieganiu o decyzje administracyjne na potrzeby remontu budynków oraz stworzenie efektywnego i przyjaznego mieszkańcowi procesu aplikowania o dotację z programów gminnych;

międzynarodowa wymiana doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zwiększania atrakcyjności przestrzeni miejskiej przy współpracy z mieszkańcami

EPOurban 8

Okres realizacji projektu: wrzesień 2011 r. - grudzień 2014 r.

Źródło finansowania: projekt współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Europa Środkowa.

Całkowity budżet projektu: 1.858.080,69 €

Budżet projektu dla Sopotu wynosi 161 810,00 €, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej wynosi 137 538, 50 €.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.epourban.eu

EPOurban 2
EPOurban 6
EPOurban 4
EPOurban 5

Obszar pilotażowych działań projektu:

W Sopocie projekt pilotażowy adresowany jest do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przy Al. Niepodległości - głównej arterii komunikacyjnej i reprezentacyjnej ulicy miasta, objętej miejskim programem rewitalizacji. Większość budynków mieszczących się przy tej ulicy to historyczne kamienice mieszkalne objęte ochroną konserwatorską. Wykonanie remontów lub renowacji w zabytkowych budynkach jest zwykle bardziej kosztowne i ograniczone przez zapisy prawa. Dodatkowo budynki zlokalizowane przy głównej ulicy są stale narażone na zanieczyszczenia, wibracje i zasolenie, które powodują ich szybszą degradację. Ponadto świadomość mieszkańców dotycząca ochrony zabytkowych budynków nie jest zadowalająca, co skutkuje wykonaniem remontów niskiej jakości, które są nietrwałe oraz utratą części oryginalnych detali architektonicznych.

 

Integralnym elementem projektu jest pilotażowy system konsultacji, umożliwiający skorzystanie z bezpłatnych rekomendacji wielobranżowego grona specjalistów w zakresie konserwacji zabytków, architektury, technologii i finansów oraz udziału w cyklu spotkań informacyjno – konsultacyjnych na temat właściwego utrzymania zabytkowego budynku mieszkalnego, procedur administracyjnych związanych z przeprowadzeniem oraz dofinansowaniem remontu takiej nieruchomości. Jednak przede wszystkim pilotaż polega na przeprowadzeniu badań konserwatorskich wraz z opracowaniem programów prac z wytycznymi konserwatorskimi, wskazującymi jak prawidłowo wykonać remont zabytkowej kamienicy. Z doświadczenia wynika, że programy prac konserwatorskich stanowią słabe ogniwo w procesie remontowym.

 

Z uwagi na szczególne wartości historyczno-architektoniczne do udziału w pilotażu zostały wytypowane budynki objęte ochroną konserwatorską w formie wpisu do Gminnej Ewidencji Obiektów Zabytkowych Miasta Sopotu. Ponadto został wzięty pod uwagę stan zachowania budynków, ich przygotowanie do przeprowadzenia remontu oraz historię przyznanych dotacji z gminnych programów.

 

Przeprowadzenie działań pilotażowych zostało zaplanowane w dwóch etapach w roku 2013 i 2014. Z pierwszego etapu pilotażowychkonsultacji skorzystało 11 wspólnot mieszkaniowych, a do drugiego etapu przystąpiło 14.

 

Rezultatem pilotażowych konsultacji jest wzorcowe wykonanie 2 remontów zabytkowych budynków przy Al. Niepodległości 689 i 741. W 2015 r. kolejne 2 wspólnoty mieszkaniowe – Al. Niepodległości 806-808 i 640 podjęły się prawidłowego przeprowadzenia remontów swoich zabytkowych budynków zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi przy wsparciu finansowym Miasta.

689a
689b
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |