mamuszka

Franciszek Mamuszka

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sopotu nadała Franciszkowi Mamuszce Miejska Rada Narodowa w Sopocie uchwałą Nr XXIX/127/83 z dnia 19 lipca 1983 r. uznając ogromny wkład w popularyzowaniu historii i współczesnych osiągnięć naszego Miasta.

 

Franciszek Mamuszka jest znanym, cenionym krajoznawcą i popularyzatorem naszego regionu. Od wielu lat związany jest z województwem gdańskim, początkowo jako nauczyciel, wizytator Kuratorium i wreszcie wieloletni kustosz Muzeum Pomorskiego. Był organizatorem i wykładowcą pierwszych kursów dla przewodników w latach powojennych, stając się współtwórcą turystyki na terenie województwa gdańskiego.

 

Jako kustosz Muzeum Pomorskiego prowadził akcję odczytową z dziedziny sztuki, wygłaszając niezliczone prelekcje. Efektem jego pracy krajoznawczo-popularyzatorskiej stały się książki poświęcone Pomorzu, a przede wszystkim regionowi gdańskiemu. Wśród nich szczególne miejsce zajmują książki poświęcone Sopotowi, stanowiące pierwsze większe publikacje dotyczące naszego miasta.

 

W 1975 roku ukazała się jego praca „Sopot, szkice z dziejów” wydana przez Ossolineum, w 1982 roku trafił na rynek księgarski „Bedeker Sopocki”, a w najbliższym okresie oczekiwać możemy wydania następnej pozycji, zawierającej dzieje miasta w aspekcie historycznym. W wydanych już przez Franciszka Mamuszkę publikacjach zwraca szczególną uwagę niezwykła serdeczność jaką darzy autor wszystkie dokumenty związane z miastem, a przede wszystkim z miejscową przedwojenną Polonią, zmagającą się z niemieckim naporem. Aby zamieścić takie szczegółowe informacje Franciszek Mamuszka zetknął się osobiście z Polonią Sopocką, z jej potomkami. Poznał wiele osób, prowadził rozmowy, gromadził stare fotografie i dokumenty. Tak zrodził się jego podziw dla ludzi, o których pisał. Dla ich usilnych dążeń do zachowania narodowości, bez względu na grożące represje. Dzięki Franciszkowi Mamuszce posiadamy dwie ważne, pierwsze publikacje o mieście, dokumentujące jego historię, a także współczesne piękno.

 

Jako miłośnik Sopotu, Franciszek Mamuszka jest również współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, jego wieloletnim członkiem Zarządu działającym w sekcji historyczno-dokumentalnej. Jest autorem kilku publikacji o Sopocie zamieszczonych w „Roczniku Sopockim”. Zawsze chętnie służący pomocą przy rozwiązywaniu ważnych spraw dla miasta, popularyzujący wiedzę o nim – Franciszek Mamuszka w pełni zasłużył na miano Honorowego Obywatela Sopotu.

Prof. Władysław Bartoszewski

Rada Miasta Sopotu nadała prof. Władysławowi Bartoszewskiemu tytuł Honorowego Obywatela Sopotu w 2007 r.

WIĘCEJ

Lech Wałęsa

Lechowi Wałęsie tytuł Honorowego Obywatela Sopotu nadała Rada Miasta Sopotu uchwałą Nr XVII/201/95 z dnia 21.12.1995 r.

WIĘCEJ

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski

Honorowe Obywatelstwo Sopotu przyznane zostało Jego Ekscelencji arcybiskupowi gdańskiemu Tadeuszowi Gocłowskiemu przez Radę Miasta Sopotu 28.03.2008.

WIĘCEJ

Marian Mokwa

Honorowe Obywatelstwo Miasta Sopotu nadała prof. Marianowi Mokwie Miejska Rada Narodowa uchwałą Nr VIII/38/79 z dnia 31 marca 1979 r.

WIĘCEJ

Czesław Miłosz

Honorowe Obywatelstwo Sopotu przyznane zostało Czesławowi Miłoszowi przez Radę Miasta Sopotu w roku 2001.

WIĘCEJ

Załoga statku Sopot

Honorowe Obywatelstwo Miasta Sopotu nadała załodze statku m/s „Sopot” Miejska Rada Narodowa w Sopocie uchwałą Nr XXVII/123/83 z dnia 29.04.1983 r.

WIĘCEJ

Izabela Sierakowska-Tomaszewska

Honorowe Obywatelstwo Sopotu przyznane zostało Izabeli Sierakowskiej-Tomaszewskiej przez Radę Miasta Sopotu w roku 2001. Jubileusz 100-lecia nadania praw miejskich Sopotowi stanowił doskonałą okazję do przyznania zaszczytnego tytułu „Honorowy Obywatel Sopotu” osobom dla miasta zasłużonym i związanym z jego historią oraz dorobkiem z różnych dziedzin.

WIĘCEJ

Seweryn Krajewski

Rada Miasta Sopotu przyznała Honorowe Obywatelstwo Sewerynowi Krajewskiemu w 2001 roku.

WIĘCEJ

Roman Heising

Honorowe Obywatelstwo Miasta Sopotu nadała prof. Romanowi Heisingowi Miejska Rada Narodowa uchwałą Nr XXIV/111/82 z dnia 20XII 1982 r.

WIĘCEJ

Andrzej Dudziński

Andrzejowi Dudzińskiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Spotu nadała Rada Miasta w 2001 roku.

WIĘCEJ

Elżbieta Duńska-Krzesińska

Honorowe Obywatelstwo Sopotu przyznane zostało Elzbiecie Duńskiej-Krzesińskiej przez Radę Miasta Sopotu w roku 2001.

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |