identyfikatory

 

Kierownik Referatu Dyżurnych

Straży Miejskiej Sopotu

st.insp. Justyna Zabiegała

mail: justyna.zabiegala@um.sopot.pl

dyzurka@um.sopot.pl

 

 

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WYDAJE STRAŻ MIEJSKA - DYŻURNY

 

Bezpłatne abonamenty dla mieszkańców wydawane są na podstawie:

 

UCHWAŁAY NR XXIX/396/2017 RADY MIASTA SOPOTU

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za parkowanie w tych strefach oraz sposobu ich pobierania (do wglądu u dyżurnego)

 

 

§ 4. 1. Ustala się, że zerowa stawka opłaty (bezpłatna karta abonamentowa) za postój pojazdów w SPP przysługuje mieszkańcom SPP (tj. osobom fizycznym, które wykażą tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych usytuowanych przy ulicach objętych SPP lub ulicach przyległych do SPP, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały), na jeden ich prywatny pojazd, (tj. osoby te wykażą prawo do władania pojazdem samochodowym, uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym lub w umowie leasingu, a prawo to przysługuje tym osobom jako prywatnym właścicielom, a nie w z związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą) oraz mieszkańcom SPP, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie SPP, posiadającym prawo do władania pojazdem samochodowym uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym lub w umowie leasingu. Bezpłatna karta abonamentowa wydawana jest na wniosek osoby uprawnionej.

 

 wniosek do pobrania

 

 

 

Bezpłatna karta abonamentowa wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Identyfikator można uzyskać w Urzędzie Miasta Sopotu -
Dyżurka Straży Miejskiej
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
w dniach:
poniedziałek-piątek       od godz. 08.00 do godz. 16.00
 

 

Straż Miejska zajmuję się wyłącznie wydawaniem bezpłatnych identyfikatorów dla mieszkańców wszystkie pozostałe czynności związane z Płatną Strefą Parkowania należą do :

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dział Parkowania
Al. Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot
Godziny przyjęć interesantów: pon. – pt. w godz. 7 – 10, 12 – 15
tel./fax: 58 550 59 55
e-mail: zdiz-parkowanie@sopot.pl

 

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO