Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

Gmina Miasta Sopotu w partnerstwie z gminami miast: Inowrocławia (Lider Partnerstwa), Gniezna, Torunia i Bydgoszczy oraz poznańską firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. z dniem 2016-09-01 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”.

Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 5 gminach miejskich: Bydgoszcz, Gniezno, Inowrocław, Sopot i Toruń przez podniesienie kompetencji 166 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 2016-09-01 do 2018-02-28. Dzięki realizacji projektu 5 ww. jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę swoich urzędów w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

loga_eurzad

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Okres realizacji projektu:

2016-09-01 do 2018-02-28

Wartość projektu:

1 598 325,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

1 347 068,31 zł

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Miasta Inowrocławia działa Biuro Projektu (ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław).

Osoba do kontaktu: Łukasz Pilachowski: T: +48 52 35 55 209, e-mail: lpilachowski@inowroclaw.pl .

Informacji na temat projektu ze strony Gminy Miasta Sopotu udziela:

Maciej Kochanowski, tel.: +48 58 521 38 64, e-mail: maciej.kochanowski@um.sopot.pl

plakat eurząd
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |