KOMPLEKSOWA REWALORYZACJA PARKU PÓŁNOCNEGO W SOPOCIE - ETAP I

pp10

Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie - etap I

Projekt  pn. „Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie – Etap I” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

pp9
pp1

Całkowity koszt realizacji projektu:  7 752 095,52 zł


W tym wydatki kwalifikowane:          7 355 727,88 zł


W tym wydatki niekwalifikowane:       396 367,64 zł


Wysokość dofinansowania (50%):    3 677 863,94 zł

pp7

Projekt realizowany był w 2009 roku w  partnerstwie przez: Gminę Miasta Sopotu i Sopocką Szkołę Wyższą.
Projekt obejmował renowację części Parku Północnego usytuowanego wzdłuż pasa nadmorskiego w Sopocie o powierzchni 15,46 ha. Przedmiotem projektu była realizacja prac budowlano-montażowych i przywrócenie gatunków roślin.

pp6

Główne cele projektu to:


- wzrost wykorzystania potencjału przyrodniczego Sopotu dla rozwoju turystyki,
- stworzenie warunków dla rozwoju aktywnych form turystyki opartych o walory przyrodnicze Sopotu,
- nadanie Parkowi nowych funkcji związanych z rekreacją, edukacją i uprawianiem aktywnej turystyki krajoznawczej,
- objęcie ochroną obszaru cennego przyrodniczo oraz nadanie mu nowych funkcji rekreacyjno-edukacyjnych.

pp8

Bezpośrednim efektem realizacji prac budowlano – montażowych jest wybudowana i przebudowana infrastruktura turystyczna na obszarach cennych przyrodniczo o długości 2,7 km (wybudowana) i 1,87 km (przebudowana),  oraz prace z zakresu ochrony i odtworzenia 17 gatunków roślin cennych przyrodniczo i związanych z oryginalnym leśnym charakterem Parku.

pp3

Na wybudowaną liniową infrastrukturę turystyczną składają się następujące elementy:


- ścieżka piesza – 0,091 km
- ścieżka pieszo-rowerowa – 1,133 km
- ścieżka rowerowa – 0,159 km
- ścieżka dla rolkarzy – 1,156 km
- wykonanie edukacyjnych pomostów drewnianych – 0,17 km (budowa pomostów nad bagiennymi terenami pozwoliła nie tylko bezpiecznie przechadzać się po podmokłej części Parku ale również zostały one wykorzystane do celów edukacyjnych – wzdłuż pomostów wiedzie ścieżka edukacyjna)

pp5


Park Północny ze względu na swoje walory przyrodnicze, jak i położenie w pasie nadmorskim oraz bezpośrednim sąsiedztwie Molo, posiada ogromny potencjał turystyczny, który dzięki zrealizowanemu projektowi będzie w pełni wykorzystywany.
Realizacja projektu umożliwiła zachowanie bezcennych przyrodniczo gatunków oraz poddanie ich ochronie, co przyczyniło się do stworzenia optymalnych warunków do wzrostu   i rozwoju spójnego ekosystemu.
Dzięki nowemu bezkolizyjnemu układowi ścieżek o różnych funkcjach powstały warunki dla bardziej aktywnego wypoczynku.
 
W ramach projektu utworzona została strona internetowa www.parki.sopot.pl

pp4
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |