kultura w sopocie

Osoby, które otrzymały stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnieniem kultury - 2021

W pierwszej turze stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w 2021 r., stypendia otrzymują:

Osoby, które otrzymały stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnieniem kultury - 2021

W pierwszej turze stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w 2021 r., stypendia otrzymują:

 1. Michał Grubman
 2. Magdalena Jankowska
 3. Michał Sołtan
 4. Iga Wasilewska – Demmer
 5. Liliana Fabisińska 
 6. Ignacy Wiśniewski   
 7. Maciej Piotr Cieślak
 8. Magdalena Mucha
 9. Anna Magdalena Jędra
 10. Elżbieta Kinowska 
 11. Piotr Misztela
 12. Jakub Zubrzycki
 13. Agnieszka Babicz – Stasierowska
 14. Piotr Kosewski
 15. Dawid Jung 
 16. Maciej Jung
 17. Joanna Zastróżna
 18. Paweł Stankiewicz
 19. Agnieszka Ewa Żelewska
 20. Ewa Małgorzata Poklewska – Koziełło
 21. Agnieszka Sylwia Ossowska
ROZWIŃ

  Osoby, które otrzymały stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnieniem kultury - 2020

  1.     Marcin Dymiter
  2.     Wojciech Zamiara
  3.     Arkadiusz Wanat
  4.     Jadwiga Kościk
  5.     Oskar Chmioła
  6.     Maria Michalina Różańska
  7.     Jakub Aleksander Grzywacz
  8.     Elżbieta Rosińska    

  Dotacje dla organizacji pozarządowych

  Dotacje dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie "kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" przyznawane są w ramach Otwartego Konkursu Ofert na dofinansowanie zadań publicznych, który ogłasza dwa razy w roku Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych. Ogłoszenie dotyczy wszystkich dziedzin działalności NGOs. Aktualne ogłoszenie oraz wyniki konkursu kliknij tutaj.

  Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w Sopocie

  Możliwość ubiegania się o stypendium artystyczne mają również Artyści spoza Sopotu jeżeli ich projekt będzie realizowany w  Sopocie.

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 624/2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb postępowania przy przyznawaniu stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, Wydział Kultury i Sportu informuje, iż wnioski stypendialne wraz z załącznikami można składać do dnia 30 kwietnia br. oraz do  31 grudnia br. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Sopotu (pokój nr 16).

   

  Pobierz:

  - Regulamin

  - Wniosek

  Osoby które otrzymały w I turze jednorazowe stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w Sopocie. 

  Ireneusz Wojtczak 4.000 zł
  Gaya Magdalena Bożek 1.200 zł
  Jacek Rafał Frąś 4.000 zł
  Aleksandra Trościankowska 2.000 zł
  Piotr Jahołkowski 4.000 zł
  Joanna Satanowska 5.000 zł
  Paweł Oleksiński 5.000 zł
  Anna Królikiewicz 5.000 zł

  Galeria Uliczna w Sopocie

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 91/2015 r. Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie określenia zasad funkcjonowania Galerii Ulicznej w Sopocie, w sezonie letnim, na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu, należy złożyć Wniosek Przystąpienia do Galerii Ulicznej wraz z załącznikiem (min. 10 zdjęć) do 31 marca 2015 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu (pokój nr 16)

  Strefa Rodzica

  Strefa Rodzica to nowy projekt Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w którym na pierwszym miejscu stawiamy dzieci i rodziców. Chcemy odpowiedzieć na pytania i rozwiać wątpliwości, które często pozostają bez odpowiedzi w procesie wychowania. Partnerem projektu jest Gmina Miasta Sopotu.

  WIĘCEJ

  "Zdolni z Sopotu"

  Głównym celem programu „Zdolni z Sopotu” jest tworzenie warunków do kreatywnego nauczania i uczenia się, do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ucznia uzdolnionego w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz wspieranie jego harmonijnego rozwoju.

  Zajęcia w Akwarium Morskim w Gdyni dla sopockich szkół i przedszkoli

  Miasto Sopot dofinansowuje zajęcia dydaktyczne w zakresie edukacji ekologicznej pn. "Spotkanie z Morzem Bałtyckim", przeznaczone dla dzieci i młodzieży z sopockich przedszkoli i szkół. Program obejmuje zróżnicowane działania edukacyjne organizowane są przez Morski Instytut Rybacki, w salach edukacyjnych Akwarium Morskiego w Gdyni.

  WIĘCEJ

  Stypendia dla uczniów i studentów

  WIĘCEJ

  Zdrowi i Aktywni

   

  Miejski program, realizowany w ramach zapoczątkowanego w październiku 2009 roku projektu "Zdrowi i aktywni", propaguje zdrowy styl życia oraz kreuje nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania, a także umiejętności zabawy i relaksu dla całej rodziny. Do udziału zapraszani są wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek, formę, czy sylwetkę.

   

  Informacje dodatkowe : Facebook – Zdrowi i Aktywni, Sopocianie

   

   
  © 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
  PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |