Lech Wałęsa

Lech Wałęsa

Zarząd Miasta Sopotu występuje z wnioskiem o nadanie Panu Lechowi Wałęsie, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej tytułu Honorowego Obywatela Sopotu. Jesteśmy przekonani, że wybitne zasługi polityczne Lecha Wałęsy, jedynego polskiego Laureata Pokojowej Nagrody Nobla, jego rola w rozwoju lokalnej samorządności oraz poparcie okazane mu przez mieszkańców Sopotu w kolejnych wyborach prezydenckich, upoważniają nas do przedstawienia tej propozycji.

 

Lech Wałęsa urodził się w 29.09.1943 roku w Popowie koło Lipna, w centralnej Polsce. Po ukończeniu szkoły zawodowej pracował jako elektromechanik, a następnie odbył dwuletnią służbę wojskową. W 1967 roku zaczął pracować w Stoczni Gdańskiej jako elektryk. Tam też rozpoczął aktywną, opozycyjną działalność polityczną. W grudniu 1970 roku był jednym z przywódców strajku w stoczni, krwawo stłumionego przez władzę. Z aresztu został zwolniony po przejęciu władzy przez nową ekipę. Odtąd jest organizatorem i działaczem wolnych niezależnych związków zawodowych. W sierpniu 1980 roku staje na czele strajku w stoczni. Jako przewodniczący MKS podpisuje porozumienie o realizacji 21 postulatów. We wrześniu 1981 roku na pierwszym Zjeździe NSZZ „Solidarność” zostaje wybrany jego przewodniczącym. Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce został internowany i przetrzymywano go przez 11 miesięcy w ośrodkach odosobnienia, m.in. w Arłamowie. W kwietniu 1983 r. wrócił do pracy w Stoczni Gdańskiej. Został przywódcą nielegalnej „Solidarności”. W październiku 1983 r. Lech Wałęsa został laureatem Pokojowej nagrody Nobla. Od tego czasu staje się obok Papieża Jana Pawła II najbardziej znanym i darzonym międzynarodowym autorytetem Polakiem na świecie. W maju i sierpniu 1988 roku przewodzi protestom robotniczym w stoczni, które przyspieszyły proces zmian w Polsce. Staje też na czele Komitetu Obywatelskiego – społecznej inicjatywy politycznej skupiającej działaczy polskiej opozycji. Jest też inicjatorem obrad okrągłego stołu – rozmów opozycji z rządem, w wyniku których „Solidarność” zostaje ponownie zalegalizowana, a czwartego czerwca przeprowadzono wybory parlamentarne, które doprowadziły do powstania pierwszego niekomunistycznego rządu po II wojnie światowej. Poza tym nastąpiło zniesienie cenzury, centralistycznej gospodarki, powstały pierwsze zręby instytucji demokratycznych zapoczątkowano trudną, ale konieczną reformę państwa i gospodarki. Na II Zjeździe NSZZ „Solidarność” w kwietniu 1990 roku Lech Wałęsa ponownie został wybrany przewodniczącym Związku. 19 grudnia 1990 roku w pierwszych po II Wojnie Światowej powszechnych wolnych wyborach głosami 10,5 mln Polaków (75% głosujących), Lech Wałęsa został wybrany Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Polska odzyskuje w tym okresie po raz pierwszy od 1939 roku faktyczną suwerenność – w naszym kraju nie ma już obcych wojsk. Lech Wałęsa w czasie swojej prezydentury zgodnie z uprawnieniami konstytucyjnymi skutecznie bronił bezpieczeństwa wewnętrznego reprezentował wraz z ministrami Skubiszewskim, Olechowskim i Bartoszewskim nasz kraj poza jego granicami, dąrząc do przyjęcia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

 

Lech Wałęsa jest Laureatem sześćdziesięciu doktoratów honorowych, w tym Universite Nore-Dame, USA (1982) Harvard University (USA 1993), Universite Paris VIII (Francja 1983), Fordcham Unniversity (USA 1984), University of Columbia (USA 1981), a także Uniwersytetu Gdańskiego (1990) i Uniwersytetu w Toruniu (1990). Otrzymał również 160 medali i odznaczeń zagranicznych , w tym Filadelfijski Medal Wolności, Prezydencki Medal Wolności (USA), Wielki Krzyż Legii Honorowej (Republika Francuska), Wielki Order Zasług Republiki Włoskiej, Order Piusowy I klasy (Stolica Apostolska), Wielką Wstęgę Orderu Leopolda (Belgia). Jest też laureatem wielu nagród międzynarodowych. Powyższe dowody uznania są wyrazem międzynarodowego prestiżu Lecha Wałęsy.

 

Od czasu powstania w 1990 roku samorządu lokalnego w Sopocie nie nadano nikomu tytułu Honorowego Obywatela Sopotu. Sądzimy więc, że zaszczytnym prawem obecnej Rady będzie uczynienie Pierwszego Obywatela Rzeczpospolitej Polskiej Honorowym Obywatelem Sopotu, co przysporzy splendoru naszemu miastu i usatysfakcjonuje mieszkańców.

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski

Honorowe Obywatelstwo Sopotu przyznane zostało Jego Ekscelencji arcybiskupowi gdańskiemu Tadeuszowi Gocłowskiemu przez Radę Miasta Sopotu 28.03.2008.

WIĘCEJ

Prof. Władysław Bartoszewski

Rada Miasta Sopotu nadała prof. Władysławowi Bartoszewskiemu tytuł Honorowego Obywatela Sopotu w 2007 r.

WIĘCEJ

Marian Mokwa

Honorowe Obywatelstwo Miasta Sopotu nadała prof. Marianowi Mokwie Miejska Rada Narodowa uchwałą Nr VIII/38/79 z dnia 31 marca 1979 r.

WIĘCEJ

Czesław Miłosz

Honorowe Obywatelstwo Sopotu przyznane zostało Czesławowi Miłoszowi przez Radę Miasta Sopotu w roku 2001.

WIĘCEJ

Załoga statku Sopot

Honorowe Obywatelstwo Miasta Sopotu nadała załodze statku m/s „Sopot” Miejska Rada Narodowa w Sopocie uchwałą Nr XXVII/123/83 z dnia 29.04.1983 r.

WIĘCEJ

Izabela Sierakowska-Tomaszewska

Honorowe Obywatelstwo Sopotu przyznane zostało Izabeli Sierakowskiej-Tomaszewskiej przez Radę Miasta Sopotu w roku 2001. Jubileusz 100-lecia nadania praw miejskich Sopotowi stanowił doskonałą okazję do przyznania zaszczytnego tytułu „Honorowy Obywatel Sopotu” osobom dla miasta zasłużonym i związanym z jego historią oraz dorobkiem z różnych dziedzin.

WIĘCEJ

Franciszek Mamuszka

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sopotu nadała Franciszkowi Mamuszce Miejska Rada Narodowa w Sopocie uchwałą Nr XXIX/127/83 z dnia 19 lipca 1983 r.

WIĘCEJ

Seweryn Krajewski

Rada Miasta Sopotu przyznała Honorowe Obywatelstwo Sewerynowi Krajewskiemu w 2001 roku.

WIĘCEJ

Roman Heising

Honorowe Obywatelstwo Miasta Sopotu nadała prof. Romanowi Heisingowi Miejska Rada Narodowa uchwałą Nr XXIV/111/82 z dnia 20XII 1982 r.

WIĘCEJ

Andrzej Dudziński

Andrzejowi Dudzińskiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Spotu nadała Rada Miasta w 2001 roku.

WIĘCEJ

Elżbieta Duńska-Krzesińska

Honorowe Obywatelstwo Sopotu przyznane zostało Elzbiecie Duńskiej-Krzesińskiej przez Radę Miasta Sopotu w roku 2001.

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |