Lepszy Urząd

W okresie 2008-10-01 do 2011-03-31 Gmina Miasta Sopotu była Liderem dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu szkoleniowego pn. "Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowa". Celem Projektu było wzmocnienie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost efektywności jej funkcjonowania dla poprawy obsługi klientów i ogólnego wzrostu jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Sopotu oraz urzędy gmin pozostałych Partnerów Projektu (Gmina Cedry Wielkie, Gmina Kartuzy, Gmina Pruszcz Gdański oraz Gmina Pszczółki).

kapitał ludzki

W ramach Projektu, 276 urzędników (w tym 83 z Sopotu) uczestniczyło w serii szkoleń (a co najmniej w jednym z nich) obejmujących następujące tematy:
1) Zarządzanie projektami,
2) Szkolenie ogólnoadministracyjne z zakresu obowiązujących przepisów prawa,
3) Zaawansowane szkolenie z obsługi komputerów (ECDL-A),
4) Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej,
5) Psychologia pracy,
6) Kurs języka angielskiego,
7) Pierwsza pomoc przedmedyczna,
8) Finanse publiczne i źródła finansowania inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
9) Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych,
10) Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w kontaktach zewnętrznych,
11) Współpraca z mediami i wykorzystanie nowych kanałów informacyjnych w kontaktach z mieszkańcami.

europejski fundusz społeczny

Przeprowadzone w ramach Projektu szkolenia w wydatnym stopniu przyczyniły się do zdobycia lub ugruntowania posiadanych przez urzędników wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnej obsługi mieszkańców.

Budżet Projektu zamknął się w kwocie 1 165 135,84 PLN, z czego 1 074 783,27 PLN (87,84%) zostało zrefundowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |