zdolni

Nagroda za najlepszą pracę dyplomową

Co roku istnieje możliwość zgłaszania do konkursu prac dyplomowych (magisterskich i doktorskich) związanych tematycznie z Sopotem.

Do pobrania:

Regulamin przyznawania nagród dla najlepszej pracy dyplomowej

Wniosek

 

Lista osób nagrodzonych

Rok 2004

Wioletta Mariola Kukier

Rok 2005

Mariola Łuczak

Aleksandra Zgrundo

Michał Tysarczyk

Rok 2006

Paulina Żurek

Rok 2009

Krzysztof Filip – za pracę magisterską o tytule: „Milicja Obywatelska w Sopocie w latach 1945 - 1949", obronioną na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Rok 2015

Tomasz Kaczorowski – za pracę pt.: „Cyrk Rodziny Afanasjeff. Twórczość Jerzego Afanasjewa na tle kultury studenckiej lat 50. I 60.”

Rok 2016

Katarzyna Bzduch - za pracę magisterską o tytule: „Koncepcja nowego schroniska dla zwierząt bezdomnych w Sopocie, przy ul. Malczewskiego – przykład podejścia holistycznego do procesu projektowania tego typu obiektu". Praca obroniona na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Rok 2017

Nagroda za najlepszą pracę dyplomową o tematyce sopockiej:
Krzysztof Krzemiński za pracę magisterską  „Obywatele Sopotu – Kapitał społeczny mieszkańców” . Praca obroniona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyróżnienie:

Anna Gałas za pracę magisterską „Studium zagospodarowania korytarza komunikacyjnego Drogi Zielonej na styku Gdańska i Sopotu”. Praca obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Rok 2018

W 2018 roku nie przyznano „Nagrody za najlepszą pracę dyplomową o tematyce sopockiej".
Przyznano jedynie WYRÓŻNIENIE:

Julii Lewandowskiej za pracę magisterską „Sopot – stolica polskiego teatru dokumentalnego" obronioną w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Rok 2019

Konkurs nie został rozstrzygnięty ze względu na złożoną w konkursie tylko jedną pracę dyplomową.

Rok 2020

Nagroda za najlepszą pracę dyplomową :

Maksymilian Kacperski za pracę licencjacką: „Braci mniejszych nie kupuj, adoptuj !”- część graficzna oraz „Historia fotografii zwierząt”- część teoretyczna, obronioną na Wydziale zamiejscowym Sztuki Nowych Mediów Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Wyróżnienie:

Agnieszka Chamik za pracę licencjacką:  „Wpływ rozwoju turystyki na funkcjonowanie rynku nieruchomości w Sopocie” , obronioną na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Sopocka Muza

Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, ustanowiona w 1974 roku na wniosek środowisk twórczych, pierwotnie funkcjonowała jako Srebrna lub Brązowa Plakieta. Statuetka „Sopockiej Muzy" zastąpiła plakietę w 1993 r., ale w obecnej (stałej już formie), autorstwa Jana Szczczypki, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, przyznawana jest od 1996 r.

WIĘCEJ

Mecenas Kultury Sopotu

Mecenas Kultury Sopotu przyznawany jest od roku 2000. Tutuł ten przyznaje Prezydent Miasta Sopotu za najefektywniejszą i najciekawszą formę wsparcia sopockiej kultury. Mecenasem Kultury może zostać podmiot nienależący do sektora finansów publicznych. Wraz z tytułem otrzymuje się dyplom i honorową plakietę. Tytuł ten otrzymać można tylko raz.

WIĘCEJ

Mecenas Sportu Sopotu

Tytuł „Mecenasa Sportu" jest nagrodą honorową, która otrzymać można tylko raz. Tytuł ten wraz z dyplomem i honorową plakietą przyznaje się osobie fizycznej lub prawnej za najbardziej efektywne formy wspierania lub sponsorowania zawodników, zespołów, stowarzyszeń kultury fizycznej.

WIĘCEJ

Sopockie Serce

„Sopockie Serce" to coroczna nagroda dla organizacji pozarządowej za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców ustanowiona zarządzeniem 904/2006 Prezydenta Miasta Sopotu. Nagrodę stanowi dyplom i gratyfikacja finansowa

WIĘCEJ

Nagrody „trójmiejskie”, przyznawane przez trzech Prezydentów: Gdańska, Gdyni i Sopotu

Prezydent Miasta Sopotu przyznaje co roku nagrodę w ramach Gdańsk Press Photo organizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz podczas Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Trójmiasto organizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART.

WIĘCEJ

Konkurs Rilkego

Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu wręczane są w Konkursie im. J.M. Rilkego organizowanym przez TOPOS co dwa lata podczas Festiwalu Poezji oraz w organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną konkursie „O Złote Pióro Sopotu"

WIĘCEJ

Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu przyznawane są zawodnikom, drużynom i trenerowi zamieszkującym w Sopocie lub reprezentującym sopockie stowarzyszenie kultury fizycznej za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Ustalone zostały się następujące kategorie nagród Prezydenta Miasta Sopotu: Sportowiec Roku, Sportsmenka Roku, Młodzieżowy Sportowiec Roku, Trener Roku oraz Drużyna Roku. Oprócz tego co roku przyznawane są wyróżnienia w kategoriach Sportowa Impreza Roku oraz Rekreacyjna Impreza Roku

WIĘCEJ
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |