NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SOPOTU W DZIEDZINIE KULTURY PRZEKAZYWANE ZA POŚREDNICTWEM INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

molo

Konkurs „O Złote Pióro Sopotu”

Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza – „BRODWINO” oraz Sopocka Biblioteka im. Józefa Wybickiego zapraszają autorów do udziału w trzynastym konkursie poetyckim. Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i niezrzeszonych.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3 tekstów poetyckich o dowolnej tematyce, niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej.

 

Prace należy opatrzyć, zamiast podpisu imiennego, znakiem graficznym – godłem lub hasłem i przesłać w trzech egzemplarzach na adres: Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza – „BRODWINO”, 81-881 Sopot, ul. Cieszyńskiego 22. Do utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną takim samym godłem lub hasłem jak wiersze, w której znajdować się będą dane biograficzne autora (imię, nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód, informacje o dotychczasowych publikacjach) oraz adres i numer telefonu.

 

Konkurs trwać będzie od 1 lutego do 15 kwietnia 2008 roku.

 

Teksty oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatorów. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. Zwycięzca otrzyma ufundowane przez Prezydenta miasta pamiątkowe pióro oraz nagrodę pieniężną. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu antologii literackiej „Miejsce Obecności” 2008.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 30 maja 2008 roku (piątek) o godzinie 18.00 w trakcie XIV Sopockiej Wiosny Literackiej.

 

Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

 

Osoby udzielające informacji: Dyrektor mgr Roman Wojciechowski, (mbprom@sopot.pl ), Barbara Winiarska (tel. :551 98 40, e-mail: filia7@sopot.pl).

 

Zdobywcy Złotego Pióra Sopotu

 • Maciej Goniszewski ze Słupska (1996)
 • Jagoda Cieszyńska z Krakowa (1997)
 • Beata Szałomska z Gdyni (1998)
 • Adam Kamiński z Gdyni (1999)
 • Aleksandra Zdrojewska z Rumi (2000)
 • Michał Piotrowski z Gdańska (2001)
 • Dorota Masłowska z Wejherowa (2002)
 • Mariusz Tenerowicz z Leżajska (2003)
 • Joanna Wajs z Warszawy (2004)
 • Anna Cichocka z Płocka (2005)
 • Marek Chorabik z Gdyni (2006)
 • Edyta Wysocka z Miastka (2007)

 

molo2

Konkurs Rilkego

Organizowany przez redakcję "Toposu" Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego, odbywa się co dwa lata, począwszy od 1997 roku. Uroczyste rozwiązanie Konkursu ma miejsce zawsze w grudniu, co nawiązuje do miesiąca urodzin poety (4 XII 1875 r.).
Rilke został patronem sopockiego Konkursu z dwóch powodów. Pierwszy jest historyczny. W czerwcu 1898 w celu zregenerowania sił po wyczerpującej podróży do Włoch, poeta przyjechał do Sopotu i zatrzymał się w hotelu Werminghoff, który znajdował się u zbiegu ulic dzisiejszych Bohaterów Monte Cassino i Grunwaldzkiej. Nie był to pobyt tylko turystyczny. Przyjmuje się, że w Sopocie powstały trzy Wizje Chrystusa drugiej edycji, pt.: Kościół z Nago, Ślepy chłopiec, Zakonnica. W Sopocie rozpoczął poeta tzw. Pamiętnik Schmargendorfski, z którego pochodzi znany wiersz pt. Wnuczek.
Drugi powód jest ściśle literacki. Dzieło autora Elegii duinejskich, jednego z najwybitniejszych liryków wszystkich czasów, jest mimo upływającego czasu dziełem żywym, wielogłosowym, z trudem poddającym się interpretacji, wciąż budzącym emocje poetów i krytyków literackich. Chcielibyśmy, żeby chociaż część tych emocji znalazła odbicie na łamach "Toposu". (K.K.)

 

Laureci

 

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego (2007)

 

Jury Konkursu w składzie: Wojciech Kass, Julian Kornhauser – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski oceniło 2.945 wierszy nadesłanych w 589 zestawach. Laureatami zostali: Grand Prix (3.000 zł) – Joanna LECH z Krakowa (godło: Noral); I nagroda (1000 zł) – Maciej PLATA z Łomianek (Laetoli); II nagroda (800 zł) – Marcin CIELECKI z Olsztyna (Cedr); III nagroda (700 zł) – Piotr TOMCZAK z Myszkowa (Mroczny żuk).

 

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego (2005)

 

Jury Konkursu w składzie: Wojciech Kass, Bogusław Kierc, Krzysztof Kuczkowski - przewodniczący oceniło ponad 2.300 utworów poetyckich nadesłanych w 463 zestawach przez autorów z całej Polski oraz z zagranicy, m.in. z Anglii, Holandii, Szwajcarii, Czech i Niemiec. Na posiedzeniu, które odbyło się w dn. 10 listopada 2005 r. w Sopocie, Jury postanowiło przyznać: Grand Prix Konkursu w wysokości 3.000 złotych zestawowi wierszy, którego autorem jest Maciej Robert z Łodzi oraz trzy równorzędne Nagrody w wysokości 1000 złotych każda za zestawy wierszy dla: Łukasza Jarosza z Żurady k. Olkusza, Krzysztofa Lisowskiego z Krakowa, Tadeusza Żukowskiego z Poznania.

 

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego (2003)

 

Na konkurs napłynęło około 3300 utworów nadesłanych w 658 zestawach z całej Polski oraz zagranicy m.in. Niemiec, Norwegii, USA, Australii. Jury w składzie Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Jan Sochoń, Wacław Tkaczuk (przewodniczący) przyznało Nagrodę Główną i trzy wyróżnienia. Nagroda Główna w wysokości 3000 złotych przypadła Piotrowi Kuśmirkowi. Trzy równorzędne wyróżnienia wysokości 500 złotych otrzymali: Miłosz Kamiński, Krzysztof Lisowski i Agnieszka Wolny-Hamkało.

 

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego (2001)

 

Na konkurs napłynęło 4200 utworów poetyckich nadesłanych w 844 zestawach przez autorów z całej Polski oraz zagranicy m.in. Niemiec, Anglii, Litwy, Francji, USA i Nowej Zelandii. Jury w składzie: Marek Krystian Emanuel Baczewski, Wojciech Gawłowski, Krzysztof Kuczkowski (przewodniczący), Piotr W. Lorkowski, Karol Maliszewski, Jarosław Mikołajewski przyznało Główną Nagrodę w wysokości 3000 złotych Justynie Bargielskiej. Trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 500 złotych otrzymali Ewelina Boczkowska, Jacek Dehnel, Wojciech Kudyba.

 

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego (1999)

 

Na konkurs napłynęło 3370 wierszy w 674 zestawach z Polski, Niemiec, Czech, Kanady, USA, Jugosławii, Włoch, Bułgarii, Ukrainy i Francji. Jury w składzie: Leszek Enkelking, Anna Janko, Krzysztof Kuczkowski (przewodniczący), Tadeusz Żukowski postanowiło nie przyznawać Nagrody Głównej Konkursu. Jednocześnie Jury zdecydowało zwiększyć liczbę równorzędnych wyróżnień. Otrzymali je Wojciech Gawłowski, Radosław Kobierski, Monika Mazur, Andrzej Topczyj, Jerzy Utkin.

 

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego (1997)

 

Na konkurs napłynęło 1767 wierszy. Jury w składzie: Krzysztof Koehler, Krzysztof Kuczkowski (przewodniczący), Kazimierz Nowosielski i Wacław Tkaczuk przyznało Nagrodę Główną i cztery wyróżnienia. Nagroda główna ufundowaną przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku w wysokości 3000 zł przypadła Markowi Kowalikowi z Zawiercia (pseudonim literacki – Marek Krystian Emanuel Baczewski). Cztery równorzędne wyróżnienia wysokości 300 zł otrzymali: Tomasz Hrynacz, Janusz Kotara, Krzysztof Lisowski, Tomasz Różycki.

NAGRODY PREZYDENTA

 

Prezydent Sopotu przyznaje następujące nagrody:

 

Sopocka Muza, Mecenas Kultury Sopotu, Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, Mecenas Sportu Sopotu, Sopockie Serce, Nagrody okolicznościowe, Nagroda „Za zasługi dla Sopotu", Nagroda za najlepszą pracę dyplomową

 

WIĘCEJ

Mecenas Kultury Sopotu

Mecenas Kultury Sopotu przyznawany jest od roku 2000. Tutuł ten przyznaje Prezydent Miasta Sopotu za najefektywniejszą i najciekawszą formę wsparcia sopockiej kultury. Mecenasem Kultury może zostać podmiot nienależący do sektora finansów publicznych. Wraz z tytułem otrzymuje się dyplom i honorową plakietę. Tytuł ten otrzymać można tylko raz.

WIĘCEJ

Mecenas Sportu Sopotu

Tytuł „Mecenasa Sportu" jest nagrodą honorową, która otrzymać można tylko raz. Tytuł ten wraz z dyplomem i honorową plakietą przyznaje się osobie fizycznej lub prawnej za najbardziej efektywne formy wspierania lub sponsorowania zawodników, zespołów, stowarzyszeń kultury fizycznej.

WIĘCEJ

Nagroda za najlepszą pracę dyplomową

Co roku istnieje możliwość zgłaszania do konkursu prac dyplomowych (magisterskich i doktorskich) związanych tematycznie z Sopotem.

WIĘCEJ

Sopockie Serce

„Sopockie Serce" to coroczna nagroda dla organizacji pozarządowej za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców ustanowiona zarządzeniem 904/2006 Prezydenta Miasta Sopotu. Nagrodę stanowi dyplom i gratyfikacja finansowa

WIĘCEJ

Nagrody „trójmiejskie”, przyznawane przez trzech Prezydentów: Gdańska, Gdyni i Sopotu

Prezydent Miasta Sopotu przyznaje co roku nagrodę w ramach Gdańsk Press Photo organizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz podczas Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Trójmiasto organizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART.

WIĘCEJ

Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu przyznawane są zawodnikom, drużynom i trenerowi zamieszkującym w Sopocie lub reprezentującym sopockie stowarzyszenie kultury fizycznej za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Ustalone zostały się następujące kategorie nagród Prezydenta Miasta Sopotu: Sportowiec Roku, Sportsmenka Roku, Młodzieżowy Sportowiec Roku, Trener Roku oraz Drużyna Roku. Oprócz tego co roku przyznawane są wyróżnienia w kategoriach Sportowa Impreza Roku oraz Rekreacyjna Impreza Roku

WIĘCEJ
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |