Ważne informacje o ważności i wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności

02.04.2020

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni informuje o istotnych zagadnieniach dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Zmiany spowodowane są epidemią COVID-19.

Ważne informacje o ważności i wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni informuje o istotnych zagadnieniach dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Zmiany spowodowane są epidemią COVID-19.

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność:

  • upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • upływa w terminie od 8 marca 2020 r., zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ważność kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność

Osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (orzeczenia wydane na stałe lub bardziej odległe terminy), ich karty parkingowe zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wówczas nie ma konieczności i nie należy składać nowych wniosków w obecnej sytuacji.

Osoby, które otrzymają nowe orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności będą mogły składać wnioski o wydanie karty parkingowej po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu – liczba przyjęć dziennych jest ograniczona.

Wnioski na legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności prosimy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, po uprawomocnieniu się orzeczenia, tj. po 14 dniach od dnia odbioru orzeczenia (jeżeli nie wniesiono odwołania).

Zasady te wprowadzone zostały na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. 2020 r. poz. 568).

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności bez obecności dziecka i osoby zainteresowanej

Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2020 r., poz. 534) wznawiamy posiedzenia składów orzekających, z zastrzeżeniem, iż orzekanie odbywa się bez udziału osób zainteresowanych, na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej, o ile jest ona wystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Informacje o terminach posiedzeń składów orzekających przekazywane będą telefonicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej.

Przypominamy, iż Zespół nadal wstrzymuje osobiste przyjmowanie interesantów.

Wszelkie sprawy należy załatwiać:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 58 880 83 78 (lub wewnętrzny: 58 880 83 77, 58 880 83 23)   
  • poprzez e-mail pzon@gcz.gdynia.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
  • przez ePUAP na adres /Gdynia_gcz/SkrytkaESP
ROZWIŃ

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

Szanowni Państwo!

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzenianie się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem, reorganizujemy funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

Sopocki Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych
ul. Marynarzy 4 obsługiwany przez pracowników  PUP Gdynia jest zamknięty do odwołania.

Od 13.03.2020 r. PUP Gdynia będzie NIECZYNNY  do odwołania dla interesantów.

Jednocześnie podkreślamy, że NIE PRZERYWAMY PRACY!

Kontakt z Urzędnikami jest możliwy telefonicznie i elektronicznie!
Wszelkie sprawy załatwiamy poprzez pocztę mailową, tradycyjną, jak i portal praca.gov.pl oraz ePUAP.

 

UWAGA!

Pełna rejestracja odbywa się elektronicznie – za pomocą portalu praca.gov.pl, natomiast osoby nie posiadające dostępu do komputera / Internetu mogą zrobić to osobiście, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr: (58) 621 11 50 wew. 301.

Numery kontaktowe:

(58) 620 49 54, (58) 621 11 61,
(58) 620 29 44, (58) 621 11 50

(+ nr wewnętrzny wskazany poniżej)

Oferty Pracy – wew. 103                                      
Referat cudzoziemców – wew. 127
Prace Interwencyjne – wew. 104                         
Staże – wew. 115
Zasiłki – wew. 136                                                 
Archiwum – wew. 407
Dotacje – wew. 107/108                                       
Szkolenia – wew. 116
Doradcy zawodowi – wew. 206
Pośrednictwo pracy – wew. 310 – 314, 316 - 327

Komunikat Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Szanowni Państwo,

      Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni informuje, iż z dniem 16 marca 2020 r. zawiesza przyjmowanie interesantów w Urzędzie Miasta Sopot do odwołania.

     Informację telefoniczną uzyskają Państwo pod numerem telefonu:  

     58 880 83 78

     58 880 83 77

     58 880 83 23

Punkt Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy

Punkt Informacyjny  Powiatowego Urzędu Pracy czynny - od dnia 01.08.2014r.-w każdą środę od 9.00 do 13.30 w budynku Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Marynarzy 4, pokój nr 2.

Centralna Baza Ofert Pracy

Obsługa osób niepełnosprawnych:

 

-rejestracja

-oferty pracy

-wydawanie zaświadczeń

-potwierdzanie gotowości do pracy

-przyjmowanie oświadczeń o przychodach

-informacje o organizowanych szkoleniach,

 

W pozostałe dni tygodnia – obsługa odbywa się w Gdyni przy ul .Kołłątaja 8 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.

n1

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocowych

Komu przysługuje?

 

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, którym przyznano te przedmioty i środki  na podstawie odrębnych przepisów

 

Szczegółowe informacje

niepeł4

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się

Komu przysługuje?

O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz jeżeli realizacja wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Szczegółowe informacje

 

Sopocki Informator dla osób niepełnosprawnych

n2

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GDYNI

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni

Przyjmuje interesantów w Urzędzie Miasta Sopotu

Ul. Marynarzy 4 – pokój 2, na parterze

Poniedziałki i czwartki  w godzinach 9.00-14.00


 

Sprawy do załatwienia:

  • składanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  • składanie wniosków w sprawie wydania karty parkingowej
  • składanie wniosków w sprawie wydania legitymacji dla osoby niepełnosprawnej
  • odbiór orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych

 

W pozostałych  dniach Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni

Ul. Władysława IV 43 (budynek HOSSA), piętro II, lokal 215, po.1, telefon 58 880-83-78

niepeł3

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Komu przysługuje?

 

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

 

Szczegółowe informacje

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Komu przysługuje?

 

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz jeżeli realizacja wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 
Szczegółowe informacje

 

© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |