Ochrona cennych obszarów przyrodniczych w Sopocie

Od kwietnia 2016r do listopada 2018r w Sopocie realizowany jest projekt pn.

„Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Tytuł:. Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie.

Projekt obejmował szerokie spektrum działań inwestycyjnych mających na celu ochronę oraz rewaloryzację sopockiej przyrody:

  • Budowa zielonego parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Powstańców Warszawy i ul. Haffnera;
  • Ochrona i zabezpieczenie Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Chopina;
  • Budowa dojścia do użytku ekologicznego „Wąwozy Grodowe” przy Skansenie Archeologicznym –Grodzisko;
  • Rewaloryzacja Lasku Karlikowskiego;
  • Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 23 Marca w Sopocie, na odcinku od kompostowni do Sanatorium Leśnik.

Ponadto, w celu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej została ustanowiona ochrona prawna w formie użytku ekologicznego na 3 obszarach pod nazwami: Konwaliowe Zbocze, Kokoryczowe Zbocze i Cisowe Zbocza.

 
W ramach projektu zrealizowano wiele działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną przyrody, które adresowane były do Sopocian w różnym wieku. Wydano także Informator o użytkach ekologicznych na terenie Sopotu oraz przewodnik pn. „Zielony Sopot. Rodzinne trasy spacerowe”.

Wartość projektu partnerskiego:                   11 121 234,29 PLN

Całkowite dofinansowanie 85%                       9 300 132,42 PLN

 

W tym wartość projektu Sopotu                       7 282 190,61 PLN  

Kwota dofinansowania  dla Sopotu                  6 036 937,64 PLN

loga ue

Konkursy dla uczniów

Ważnym elementem projektu są także działania edukacyjne i kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Dlatego zapraszamy do udziału w dwóch konkursach – fotograficznym i literackim. Oba konkursy skierowane są do uczniów sopockich szkół.

 

Przyrodnicze Osobliwości Sopotu – konkurs fotograficzny

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Tematyka fotografii dotyczyć ma sopockiej przyrody i ma zachęcić młodzież do poszukiwania niezwykłych roślin i niezwykłych zielonych miejsc. Prace konkursowe powinny być przekazane do nauczycieli do 12 maja 2017 r.

 

Regulamin konkursu

 

 

 

Zielone miasto między morzem a lasem – konkurs literacki

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie sopockich gimnazjów i liceów. Forma prac jest dowolna, może to być baśń, bajka, komiks, opowiadanie lub wspomnienie. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że odbiorcą tekstu ma być dziecko w wieku 6-12 lat. Prace pisane czcionką 12 punktów powinny mieć wielkość maksymalnie 5 stron A4 (w przypadku komiksu lub pracy zawierającej więcej niż 5 ilustracji maksymalnie 10 stron). Na prace konkursowe czekamy do końca maja 2017 roku.

Organizatorem obu konkursów jest Urząd Miasta Sopotu. Regulaminy konkursów znajdują się na stronie www.miasto.sopot.pl, szczegóły dostępne również u nauczycieli przedmiotowych.

 

Regulamin konkursu

 

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |