Tytuł:. Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie.

Projekt obejmował szerokie spektrum działań inwestycyjnych mających na celu ochronę oraz rewaloryzację sopockiej przyrody:

  • Budowa zielonego parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Powstańców Warszawy i ul. Haffnera;
  • Ochrona i zabezpieczenie Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Chopina;
  • Budowa dojścia do użytku ekologicznego „Wąwozy Grodowe” przy Skansenie Archeologicznym –Grodzisko;
  • Rewaloryzacja Lasku Karlikowskiego;
  • Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 23 Marca w Sopocie, na odcinku od kompostowni do Sanatorium Leśnik.

Ponadto, w celu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej została ustanowiona ochrona prawna w formie użytku ekologicznego na 3 obszarach pod nazwami: Konwaliowe Zbocze, Kokoryczowe Zbocze i Cisowe Zbocza.

W ramach projektu zrealizowano wiele działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną przyrody, które adresowane były do Sopocian w różnym wieku. Wydano także Informator o użytkach ekologicznych na terenie Sopotu oraz przewodnik pn. „Zielony Sopot. Rodzinne trasy spacerowe”.

Przedmiotem projektu była promocja miasta Sopotu - jako miejsca atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, poprzez pozyskanie polskich, jak i zagranicznych turystów, na takie wydarzenia jak:

- Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach CSIO*****,

- Sopot od Kuchni - Slow Food Festival,

- Festiwal Dwa Teatry,

- Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sopot Classic,

- Festiwal Literacki Sopot,

- Sopot Jazz Festiwal.


Promocyjna kampania marketingowa miała zasięg krajowy i była realizowana w wybranych większych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Toruniu i Bydgoszczy.

 


 W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

- kampania internetowa w serwisie ogólnopolskim naszemiasto.pl i serwisach informacyjnych w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy i Katowicach,

- kampania na wyświetlaczach ledowych (zewnętrznych – w wybranych prestiżowych miejscach większych polskich miast oraz w galeriach handlowych w Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz Katowicach),

- przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych do sopockich restauracji i kawiarni,

- zorganizowanie szkolenia z tworzenia i umieszczania prezentacji wydarzeń o tematyce sportowej i kulturalnej.

logotypu odkrywaj
csio mniejsze

Projekt „Odkrywaj Sopot przez cały rok” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji projektu: 189 756,80 zł
wydatki kwalifikowalne: 187 886,88 zł
wydatki niekwalifikowalne: 1 869,92 zł

Wysokość dofinansowania projektu wyniosła 75%.

Okres realizacji projektu: 01.05.2015 – 30.06.2015

Główne cele projektu:

- wsparcie sopockiej polityki promocyjnej w dużych miastach Polski,

- zainicjowanie i stymulowanie postrzegania Sopotu przez rodaków i zagranicznych turystów nie tylko jako nadmorskiego kurortu atrakcyjnego w sezonie letnim, ale również jako miasta kultury i sztuki, w którym odbywają się liczne wydarzenia sportowe i kulturalne, nie tylko w sezonie wysokim, ale przez cały rok.

wiol
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |