Głównym cel projektu to ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie ponadprzeciętnych na tle kraju walorów przyrodniczych i krajobrazowych dwóch uzdrowisk województwa pomorskiego. Najbardziej atrakcyjne przyrodniczo obszary zostaną zagospodarowane i zabezpieczone przed nadmierną penetracją mieszkańców i turystów.

Ważnym elementem projektu są inicjatywy kierowane do młodych sopocian, których zadaniem jest kształtowanie postaw ekologicznych, wzrost świadomości ekologicznej i historycznej wśród dzieci i młodzieży .

Szczegółowy zakres działań zaplanowanych w Sopocie obejmuje:

Działania inwestycyjne

 1. budowa sopockich błoni -etap III 
 2. Skarpa sopocka wzdłuż ulicy j. Sobieskiego  
 3. Skarpa sopocka wzdłuż ulicy Winieckiego    do ul. Goyki
 4. Skarpa sopocka wzdłuż ulicy Winieckiego    do Grodziska  
 5. zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Kamiennego u zbiegu ulic Haffnera i Powstańców Warszawy
 6. dojście do użytku ekologicznego Wąwozy Grodowe   
 7. budowa parkingu u zbiegu ulic Powstańców Warszawy i Haffnera
 8. Uporządkowanie Lasku Karlikowskiego   

Działania edukacyjne

 1. Przeprowadzanie akcji ekologicznych zgodnie ze szkolnym kalendarzem ekologicznym;
 2. Objęcie patronatem przez poszczególne szkoły podstawowe fragmentów skarpy sopockiej- „Sopocki patrol ekologiczny” ;
 3. Warsztaty przyrodnicze, historyczne  i artystyczne na terenie skarpy sopockiej  Grodziska i TPK ;
 4. Akcje porządkowe połączone z piknikiem na terenie lasu oraz skarpy sopockiej i jej okolic  z okazji np. Sprzątania Świata, Dnia Ziemi, Dnia Dziecka;
 5. Propagowanie najcenniejszych przyrodniczo obszarów poprzez wydanie publikacji  na temat przyrodniczych skarbów Sopotu”, której forma i treść będą wynikiem konkursów szkolnych;
 6. Projekt okładki zeszytu zawierającej kalendarz ekologiczny, wybranego w konkursie szkolnym.

Projekt zakłada ponadto podjęcie działań na rzecz ustanowienia form prawnej ochrony w formie użytku ekologicznego obszarów o wyróżniającej się  bioróżnorodności w Sopocie

Przedmiotem projektu była promocja miasta Sopotu - jako miejsca atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, poprzez pozyskanie polskich, jak i zagranicznych turystów, na takie wydarzenia jak:

- Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach CSIO*****,

- Sopot od Kuchni - Slow Food Festival,

- Festiwal Dwa Teatry,

- Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sopot Classic,

- Festiwal Literacki Sopot,

- Sopot Jazz Festiwal.


Promocyjna kampania marketingowa miała zasięg krajowy i była realizowana w wybranych większych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Toruniu i Bydgoszczy.

 


 W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

- kampania internetowa w serwisie ogólnopolskim naszemiasto.pl i serwisach informacyjnych w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy i Katowicach,

- kampania na wyświetlaczach ledowych (zewnętrznych – w wybranych prestiżowych miejscach większych polskich miast oraz w galeriach handlowych w Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz Katowicach),

- przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych do sopockich restauracji i kawiarni,

- zorganizowanie szkolenia z tworzenia i umieszczania prezentacji wydarzeń o tematyce sportowej i kulturalnej.

logotypu odkrywaj
csio mniejsze

Projekt „Odkrywaj Sopot przez cały rok” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji projektu: 189 756,80 zł
wydatki kwalifikowalne: 187 886,88 zł
wydatki niekwalifikowalne: 1 869,92 zł

Wysokość dofinansowania projektu wyniosła 75%.

Okres realizacji projektu: 01.05.2015 – 30.06.2015

Główne cele projektu:

- wsparcie sopockiej polityki promocyjnej w dużych miastach Polski,

- zainicjowanie i stymulowanie postrzegania Sopotu przez rodaków i zagranicznych turystów nie tylko jako nadmorskiego kurortu atrakcyjnego w sezonie letnim, ale również jako miasta kultury i sztuki, w którym odbywają się liczne wydarzenia sportowe i kulturalne, nie tylko w sezonie wysokim, ale przez cały rok.

wiol
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO