ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

organizacje pozarządowe główna

Aktualności

Zapraszamy do publikowania informacji dotyczących organizacji pozarządowych lub nieformalnych inicjatyw obywatelskich. Zasady zamieszczania informacji na stronie precyzuje Regulamin

 

W celu umieszczenia informacji na stronie należy wysłać treść wiadomości na adres: biuro@scop.sopot.pl,  w treści maila wpisując„Info_www.sopot.pl”

 

 

Nagroda Prezydenta „ Sopockie Serce” przyznana

17.09.2019

Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu „ Sopockie Serce” w 2019 roku przyznana  została Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej  , Zarząd Miejski w Sopocie.

Wraz z podziękowaniem Prezydenta ,do rąk stowarzyszenia trafiła statuetka oraz 6 tysięcy złotych. 

Gratulujemy

Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu „ Sopockie Serce” w 2019 roku przyznana  została Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej  , Zarząd Miejski w Sopocie.

Wraz z podziękowaniem Prezydenta ,do rąk stowarzyszenia trafiła statuetka oraz 6 tysięcy złotych. 

Gratulujemy

Do pobrania:

Dyplom

ROZWIŃ

Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce"

22.05.2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 601/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „ Sopockie Serce” oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania , do dnia 30 sierpnia 2019 r.  można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, lub drogą pocztową, wnioski nominacyjne na organizację pozarządową, która wg. Państwa , odniosła wyjątkowe osiągnięcia oraz w sposób szczególny w roku 2019  zaangażowała się w działania na rzecz sopockiej społeczności oraz miasta Sopotu.

Na podstawie Zarządzenia Nr 601/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „ Sopockie Serce” oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania , do dnia 30 sierpnia 2019 r.  można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, lub drogą pocztową, wnioski nominacyjne na organizację pozarządową, która wg. Państwa , odniosła wyjątkowe osiągnięcia oraz w sposób szczególny w roku 2019  zaangażowała się w działania na rzecz sopockiej społeczności oraz miasta Sopotu.

Do pobrania:

Wniosek nominacyjny

ROZWIŃ

SZKOLENIA DLA SOPOCKICH NGO’S - NOWE WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ

08.03.2019

Od 2 marca 2019 r. zaczęło obowiązywać ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Od 2 marca 2019 r. zaczęło obowiązywać ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Oznacza to, że II konkurs ofert, planowany do ogłoszenia w Sopocie w dniu 15 kwietnia 2019 r. będzie przeprowadzony na nowych wzorach.

Głównym celem nowych rozwiązań jest uproszczenie procedur przy realizacji zadań publicznych, m. in. poprzez rezygnację z wymogu określania przez organizację pozarządową celu realizowanego zadania publicznego, uproszczenie tabel budżetowych czy wprowadzenie rozliczania zadania publicznego przez rezultaty.

W SCOPiW (sala nr 1) odbędą się szkolenia instruktażowe, które zostaną zrealizowane w 5 terminach:

 • 25 marca (poniedziałek), godz. 17.00 - szkolenie dla ngo’s działających w obszarze SPORT
 • 26 marca (wtorek), godz. 11.00 - szkolenie dla ngo’s działających w obszarze POMOC SPOŁECZNA (oferty składane w MOPS Sopot)
 • 27 marca (środa), godz. 11.00 - szkolenie dla ngo’s działających w obszarach ZDROWIE, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, POZOSTAŁE DZIAŁANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW
 • 28 marca (czwartek), godz. 11.00 - szkolenie dla ngo’s działających w obszarach KULTURA, EDUKACJA ORAZ EKOLOGIA
 • 1 kwietnia (poniedziałek), godz. 17.00 - szkolenie dla ngo’s, które nie mogły wziąć udziału ww. terminach

Liczba miejsc ograniczona. Zgłaszanie udziału w szkoleniu należy potwierdzać mailowo na adres: biuro@scop.sopot.pl wskazując nazwę reprezentowanej organizacji, imię i nazwisko, nr telefonu oraz wybrany termin szkolenia.

ROZWIŃ

WSPIERAJ LOKALNIE – NIECH 1% ZOSTANIE W SOPOCIE

07.03.2019

W tym roku po raz pierwszy rozliczenia podatkowe za rok 2018 przygotowuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od 15 lutego podatnicy mogą zweryfikować swoje rozliczenie przygotowane przez skarbówkę na specjalnej stronie internetowej. Pamiętajmy, że cały czas jest możliwość przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

W tym roku po raz pierwszy rozliczenia podatkowe za rok 2018 przygotowuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od 15 lutego podatnicy mogą zweryfikować swoje rozliczenie przygotowane przez skarbówkę na specjalnej stronie internetowej. Pamiętajmy, że cały czas jest możliwość przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Wszyscy podatnicy rozliczający swoje dochody na formularzach PIT-37 i PIT-38 mogą zweryfikować swoje rozliczenie przygotowane przez skarbówkę. W tym celu należy wejść na Portal podatkowy i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Co ważne – możliwość przekazania 1% wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) jest nadal aktualna!

Jeśli podatnik nie chce nic zmieniać w swoim zeznaniu przygotowanym przez skarbówkę, a w ubiegłym roku przekazał swój 1% wybranej organizacji, w tym roku automatycznie 1% trafi do tej samej organizacji.

Jeśli w ubiegłym roku podatnik nie przekazał swojego 1% podatku OPP lub wybrana w ubiegłym roku OPP w tym roku nie jest uprawniona, albo podatnik chce zmienić organizację, wówczas po zalogowaniu do systemu podatnik może zmodyfikować swoje zeznanie, wskazując KRS nowej organizacji poprzez wybranie opcji „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego".

Jeśli podatnik ma problem z zalogowaniem do „Twój e-PIT” albo chce rozliczyć się samodzielnie może skorzystać z darmowego, wiarygodnego programu do rozliczeń PITax. Łatwe podatki, przygotowanego specjalnie dla Sopotu w ramach kampanii „Wspieraj lokalnie”. Program daje 100 procentową gwarancję poprawności rozliczeń. Zawiera także aktualną bazę sopockich OPP uprawnionych do pozyskania 1% podatku. Program umożliwia elektroniczną wysyłkę PITa oraz generuje oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania wysłanego przez internet. Wystarczy zalogować się na https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-sopotu/, podążać za czytelną instrukcją i wypełnić zeznanie.

Również emeryci i renciści rozliczani przez organ rentowy (ZUS) mogą przekazać swój 1% wybranej organizacji. Wystarczy do 30 kwietnia złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT OP, na której należy wskazać nr KRS wybranej OPP oraz swoje dane identyfikacyjne.

W tym roku w Sopocie uprawnionych do pozyskania 1% podatku są 42 organizacje. Działają blisko spraw ważnych dla sopocian i na ich rzecz. Wspierają dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, chore, ubogie, wykluczone, czy po prostu mniej zaradne. Organizują ofertę kulturalną, edukacyjną, zajęcia sportowe, czy też opiekę dla potrzebujących. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Otaczają opieką bezdomne zwierzęta. Niosą pomoc tam, gdzie jest taka potrzeba.

Katalog uprawnionych podmiotów można znaleźć w ulotkach informacyjnych do pobrania w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Marynarzy 4 w Sopocie), w Urzędzie Miasta Sopotu, we wszystkich filiach sopockiej Biblioteki oraz w wersji elektronicznej poniżej.

Załączniki:

 1. Wykaz sopockich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 
 2. Deklaracja PIT-OP dla emerytów i rencistów rozliczanych przez ZUS
 3. Afisz „Sopocianie sopocianom 1%”
ROZWIŃ

Nagroda Prezydenta „Eko-Wakacje za własne pieniądze”

04.03.2019

Prezydent Miasta Sopotu ustanowił nagrodę pn.” Eko-Wakacje za własne pieniądze”  za  działalność organizacji pozarządowych na rzecz Sopotu w zakresie dbałości o czystość  i porządek na terenie Gminy Miasta Sopotu.

Prezydent Miasta Sopotu ustanowił nagrodę pn.” Eko-Wakacje za własne pieniądze”  za  działalność organizacji pozarządowych na rzecz Sopotu w zakresie dbałości o czystość  i porządek na terenie Gminy Miasta Sopotu.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Pani Grażyna Dragan - Główny specjalista  w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska tel: 58 52 13 788
email: grazyna.dragan@um.sopot.pl

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 20.04.2019

Do pobrania:

Regulamin przyznawania nagrody
Wniosek dla organizacji pozarządowej

ROZWIŃ

Sopocka Rada Seniorów

26.11.2018

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Sopotu ma przyjemność poinformować, że w dniach 26 listopada – 10 grudnia 2018r.,  będzie trwał nabór na członków drugiej kadencji Sopockiej Rady Seniorów. Sopocka Rada Seniorów ma zapewnić mieszkańcom, będącym osobami starszymi, możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy samorządowej. Zamieszkujący na terenie Sopotu seniorzy uzyskają bezpośredni wpływ na reprezentację ich interesów, realizację ich potrzeb i oczekiwań oraz rozwiązywanie istotnych z ich punktu widzenia problemów indywidualnych, czy grupowych.

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Sopotu ma przyjemność poinformować, że w dniach 26 listopada – 10 grudnia 2018r.,  będzie trwał nabór na członków drugiej kadencji Sopockiej Rady Seniorów. Sopocka Rada Seniorów ma zapewnić mieszkańcom, będącym osobami starszymi, możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy samorządowej. Zamieszkujący na terenie Sopotu seniorzy uzyskają bezpośredni wpływ na reprezentację ich interesów, realizację ich potrzeb i oczekiwań oraz rozwiązywanie istotnych z ich punktu widzenia problemów indywidualnych, czy grupowych.

Kandydatów na członków Rady zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób w wieku senioralnym i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Kandydatami mogą zostać osoby , które ukończyły 60 rok życia , zamieszkujące na terenie Sopotu.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 16, do dnia 10 grudnia 2018r, na drukach stanowiących załącznik do uchwały Rady Miasta Sopotu nr XXXVII/492/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

Do pobrania:

Uchwała

ROZWIŃ

Program współpracy z organizacjami

Program współpracy z organizacjami

 

Podstawowym dokumentem definiującym, m.in. cele, zasady, formy, zadania, priorytety i sposób oceny współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest corocznie aktualizowany i uchwalany przez Radę Miasta Sopotu Roczny Program Współpracy. To dokumento charakterze programowym, stanowiącym ramowy plan współpracy władz samorządowych oraz działających na terenie miasta organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych.

Podstawę prawną do uchwalenia Rocznego Programu Współpracy stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r., poz. 594, zm. poz. 645, poz.1318, Dz. U. z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada Miasta powierza wykonanie Programu Prezydentowi Miasta Sopotu.

Roczny Program współpracy obligatoryjnie podlega konsultacjom przy jego tworzeniu. W każdym roku Roczny Program Współpracy musi być uchwalony najdalej do 30 listopada. Program podlega również ocenie z jego realizacji. Wyniki  sprawozdawczości prezentowane są Radzie Miasta najdalej do 30 kwietnia każdego roku.  

 

ROCZNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY: 

Roczny Program Współpracy na rok 2020

Roczny Program Współpracy na rok 2019

Roczny Program Współpracy na rok 2018

Roczny Program Współpracy na rok 2017

 

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ROCZNYCH PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY:

Uchwała Nr XV/263/2020 z dnia 21 maja 2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2019.

 

ROZWIŃ

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Prezydent Miasta Sopotu ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu, zasadniczo w terminach jesiennym (listopad/grudzień) oraz wiosennym (kwiecień/maj).

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji w formie wsparcia (współfinansowanie realizacji zadania) lub powierzenia (sfinansowanie realizacji zadania).

Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację to:

- organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi w tym fundacje, stowarzyszenia ,

-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami  działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie , które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałów, akcjonariuszy i pracowników.

 

OGŁOSZENIA O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2020

Ogłoszenie nr 3 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku i latach kolejnych

Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku i latach kolejnych

Ogłoszenie nr 1 o otwartym  konkursie  ofert   na realizację zadań gminy na rok 2020

Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku i latach kolejnych

Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2019

Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizcję zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. i latach kolejnych

Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2019

 

ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2020 roku, w zakresie pozostałych działań polityki społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rozstrzygnięcie I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2020 roku, w zakresie ekologii i ochrony środowiska

Rozstrzygnięcie I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2020 roku, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Rozstrzygnięcie I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2020 roku, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rrozstrzygnięcie I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2020 roku, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym, pozostałych działań polityki społecznej, edukacji, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, turystyki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok i lata kolejne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok i lata kolejne

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2019 roku, w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2019 roku, w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym, pozostałych działań polityki społecznej, kultury i sztuki, sportu

Rozstrzygnięcie I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2019 roku, w zakresie ochrony zdrowia, pozostałych działań polityki społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, edukacji, ekologii i ochrony środowiska

 

UNIEWAŻNIENIA KONKURSÓW

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań obowiązujące od 01.03.2019

 

ROZWIŃ

Wzory formularzy

Wzory formularzy

OTWARTE KONKURSY OFERT

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań obowiązujące od 01.03.2019

 

W TRYBIE POZAKONKURSOWYM NA PODSTAWIE  art. 19a

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,

Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
Wzór umowy

 

W TRYBIE art. 16a

Obowiazujący wzór oferty

Obowiazujący wzór sprawozdania

ROZWIŃ

Aktualnie realizowane zadania

Aktualnie realizowane zadania

 

W tym miejscu znajdziecie Państwo informację o priorytetowych zadaniach publicznych, realizowanych w Sopocie przez organizacje pozarządowe. W 2016 r. zadania realizowane są w 8 obszarach:

 1. Ochrona i promocja zdrowia.
 2. Profilaktyka i terapia uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń). Przeciwdziałanie patologiom społecznym
 3. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny, integracja i reintegracja społeczno – zawodowa.
 4. Pozostałe Działania Polityki Społecznej.
 5. Edukacja
 6. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 8. Ekologia i ochrona środowiska

 

Zadania realizowane w zakresie Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny

Zadania realizowane w zakresie Ekologii i Ochrony Środowiska

Zadania realizowane w zakresie Pozostałych Działań Polityki Społecznej

Zadania realizowane w zakresie Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Zadania realizowane w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji

Zadania realizowane w zakresie Edukacji

Zadania realizowane w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia

ROZWIŃ

Uchwały oraz Zarządzenia dotyczące organizacji

ROZWIŃ

Wzory dokumentów rejestracyjnych

Wzory dokumentów rejestracyjnych

 

W tym miejscu znajdziecie Państwo opis procedur oraz aktualnie obowiązujące formularze niezbędne w procedurze rejestracyjnej  stowarzyszeń zwykłych, stowarzyszeń rejestrowych w KRS oraz fundacji.

 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE:

 

Stowarzyszenia zwykłe to uproszczona forma stowarzyszenia, nie podlegająca rejestracji sądowej, a wymagająca rejestracji w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonych przez Starostów (w mieście na prawach powiatu Sopocie – przez Prezydenta).

WAŻNE INFORMACJE

- przeznaczone dla zupełnie nowych stowarzyszeń zwykłych:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - wariant z Przedstawicielem
 2. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - wariant z Zarządem
 3. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - wariant z Zarządem i organem kontroli
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

STOWARZYSZENIE REJESTROWE

 

Stowarzyszenie to grupa co najmniej 7 osób, które mają wspólne zainteresowania lub wspólny niezarobkowy cel. Podlega rejestracji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (dla Sopotu: Sąd Rejonowy GDAŃSK PÓŁNOC VIII WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO). Z chwilą wpisu do KRS nabywa osobowość prawną.

 

Źródłem finansowania działalności organizacji mogą być środki pochodzące z administracji centralnej i samorządowej (np. dotacje), od organizacji grantodawczych, od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny, zbiórki publiczne), ze składek członkowskich, z 1% podatku (jeśli uzyskają status OPP), ze sponsoringu i działalności gospodarczej (jeśli stowarzyszenie uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców).

 

 1. Stowarzyszenie rejestrowe - wzory dokumentów
 2. KRS-W20  - formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – nazwy, siedziby, celu działania, itd.
 3. KRS-WK - formularz zgłoszenia osób wchodzących w skład zarząd oraz organu nadzoru (np. komisji rewizyjnej). Na jednym formularzu KRS-WK można zgłosić dwie osoby
 4. KRS-WF - formularz zgłoszenia osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego (wypełnia się gdy na zebraniu założycielskim nie został wybrany zarząd).
 5. KES-WM - formularz zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców. Na formularzu zgłasza się przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz pozostałe przedmioty działalności gospodarczej

 

FUNDACJE

 

Aby powstała fundacja konieczny jest fundator, który określa majątek (tzw. fundusz założycielski) oraz publicznie użyteczny cel. Fundacja podlega rejestracji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (dla Sopotu: Sąd Rejonowy GDAŃSK PÓŁNOC VIII WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO). Z chwilą wpisu do KRS nabywa osobowość prawną. Źródłem finansowania działalności organizacji mogą być środki pochodzące z administracji centralnej i samorządowej (np. dotacje), od organizacji grantodawczych, od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny, zbiórki publiczne), ze składek członkowskich, z 1% podatku (jeśli uzyskają status OPP), ze sponsoringu i działalności gospodarczej (jeśli fundacja uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców).

 

 1. KRS-W20  - formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – nazwy, siedziby, celu działania, itd.
 2. KRS-WK - formularz zgłoszenia osób wchodzących w skład zarząd oraz organu nadzoru (np. komisji rewizyjnej). Na jednym formularzu KRS-WK można zgłosić dwie osoby
 3. KES-WM - formularz zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców. Na formularzu zgłasza się przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz pozostałe przedmioty działalności gospodarczej

 

ROZWIŃ

Patronat Prezydenta

Patronat Prezydenta

 

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Sopotu jest wyróżnieniem, które może być przyznane przedsięwzięciom lokalnym, ponadregionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. O Patronat może ubiegać się każdy, kto organizuje wydarzenie o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym lub inną uroczystość, mającą znacznie  dla Sopotu i/lub kształtującą pozytywny wizerunek miasta.

 

O Patronat należy ubiegać się każdorazowo, kierując do Prezydenta Miasta Sopotu Wniosek na formularzu lub w innej formie pisemnej, zawierającej opis planowanego wydarzenia (w tym odbiorcy wydarzenia, termin i miejsce) wraz z uzasadnieniem wniosku.

 

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu w formie pisemnej, wpłynie w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem.

 

Wszelkich informacji na temat patronatów udziela p. Katarzyna Alesionek katarzyna.alesionek@um.sopot.pl / 58 521 36 82

 

 1. Zasady przyznawania przez Prezydenta Miasta Sopotu Patronatu
 2. Wniosek o przyznanie patronatu – wzór

 

ROZWIŃ

SOPOCKIE SERCE

SOPOCKIE SERCE

 

Prezydent Miasta Sopotu ustanowił nagrodę "Sopockie Serce" w roku 2006 r. Od tego czasu przyznawana jest corocznieorganizacji pozarządowej za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Nagrodę stanowi statuetka, dyplom oraz nagroda pieniężna.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego.

W pliku do pobrania znajdziecie Państwo informację o wszystkich organizacjach pozarządowych nagrodzonych i wyróżnionych Sopockim Sercem od 2006 r.

KALENDARIUM NAGRODY „SOPOCKIE SERCE”

W 2019 r., kandydatury do nagrody powinny być zgłoszone przez wnioskodawców na druku wniosku nominacyjnego w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Do pobrania:

Regulamin oraz Wniosek Nominacyjny – Sopockie Serce

ROZWIŃ

Specjalista ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu

Specjalista ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu

 

Koordynatorem współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi jest główny specjalista ds. organizacji pozarządowych. Do jego obowiązków należą, w szczególności:

 

 1. nadzorowanie całości spraw związanych ze współpracą Urzędu Miasta z sektorem pozarządowym,
 2. współpraca z naczelnikami wydziałów i dyrektorami jednostek organizacyjnych Urzędu oraz z pracownikami poszczególnych wydziałów i innych jednostek w zakresie wypracowania standardów umożliwiających dokonanie oceny jakościowej usług, świadczonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,
 3. współpraca z Sopocką Radą Organizacji Pozarządowych oraz z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych w zakresie wspierania pozafinansowego,
 4. współpraca oraz współdziałanie z Zespołem Konsultacyjnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 5. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta,
 6. przygotowanie otwartych konkursów ofert (w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta,
 7. klasyfikacja ofert - wniosków w ramach poszczególnych dziedzin, na sfery zadań publicznych oraz wyznaczanie terminów spotkań komisji,
 8. zapewnienie kompleksowej obsługi komisji konkursowych, w tym przebiegu prac komisji oraz sporządzanie protokołów z ich posiedzeń,
 9. koordynacja współpracy wydziałów z komisjami konkursowymi w zakresie uniknięcia wielokrotnego finansowania z budżetu miasta tego samego projektu,
 10. sporządzanie wykazów, przyznanych organizacjom i innym podmiotom dotacji oraz umieszczenie informacji o wynikach konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta – w Biuletynie Informacji Publicznej, w kategorii: współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz na stronie internetowej w zakładce Sopot miejski, dla mieszkańców i w tym organizacje pozarządowe,
 11. opracowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta nie później niż do 30.04.2015 roku,
 12. przechowywanie dokumentacji dotyczącej organizacji pozarządowych.

 

W Sopocie funkcję głównego specjalisty ds. organizacji pozarządowych od 2010 r. sprawuje p. Marzena Piotrowicz.

 

DANE KONTAKTOWE GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 

Marzena Piotrowicz

Urząd Miasta Sopotu

ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot, pokój nr 6 (I piętro)

tel. 58 521 36 14

e-mail: Marzena.Piotrowicz@um.sopot.pl  

ROZWIŃ

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

  Spis rejestrowych Organizacji Pozarządowych Gminy Miasta Sopotu

  Spis rejestrowych Organizacji Pozarządowych Gminy Miasta Sopotu

   

  Organizacje pozarządowe stanowią jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego. Ich rola i znaczenie w Sopocie rośnie z każdym kolejnym rokiem. Członkowie i wolontariusze organizacji swoją aktywnością i zaangażowaniem wnoszą ogromny wkład w efektywne działania na rzecz miasta Sopotu oraz jego mieszkańców - podejmują się rozwiązywania aktualnych sopockich problemów.

   

  W pliku do pobrania znajdziecie Państwo na bieżąco aktualizowany „SPIS ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”, działających w Sopocie na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Spis zawiera ponad 350 podmiotów w podziale na stowarzyszenia rejestrowe w KRS, fundacje, stowarzyszenia zwykłe oraz stowarzyszenia  i kluby sportowe.

   

  151 – stowarzyszeń rejestrowych
  104 - fundacji
  16 – stowarzyszeń zwykłych
  88 – stowarzyszeń  i klubów sportowych

   

  Spis rejestrowych Organizacji Pozarządowych Gminy Miasta Sopotu

  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

  Ewidencja stowarzyszeń sportowych zwykłych od 19 grudnia 2016 r.

  Spis sportowych organizacji pozarządowych z siedzibą w Sopocie

   

  W przypadku zmiany danych należy dokonać zgłoszenia z wykorzystaniem Formularza aktualizacyjnego

   

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA DOKONYWANIE AKTUALIZACJI:

   

  Izabela Strzelczak – podinspektor ds. ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych

  e-mail: izabela.strzelczak@um.sopot.pl / 58 521 36 20

  ROZWIŃ

  Spis organizacji pozarządowych ze statusem pożytku publicznego z siedzibą w Sopocie

  Spis organizacji pozarządowych ze statusem pożytku publicznego z siedzibą w Sopocie

   

  Status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) może uzyskać organizacja pozarządowa, która prowadzi przez co najmniej 2 lata działalność w obszarze pożytku publicznego, określonego ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

  Organizacja o nadanie statusu OPP występuje na własny wniosek do KRS. Musi spełniać szereg kryteriów, dotyczących m.in. jawności działania oraz kontroli w organizacji. Status OPP nakłada dodatkowe obowiązki sprawozdawczości, ale nadaje też wiele przywilejów. Jednym z nich jest możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

   

  W Sopocie działają 44 organizacje pozarządowe posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

   

  SPIS OPP

   

  Zgodnie z „Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015” sporządzanego każdego roku przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w 2016 r. uprawnionych do otrzymania 1% podatku jest 37 organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Sopocie (w tym 3 z siedzibą poza granicami Sopotu, ale działające w mieście i na rzecz jego mieszkańców).

   

  SPIS OPP UPRAWNIONYCH DO 1% W 2019 R.

  ROZWIŃ

  Zewnętrzne źródła finansowania działalności

  Zewnętrzne źródła finansowania działalności

   

  Kalendarz NGO

  ROZWIŃ

  INICJATYWA LOKALNA

  INICJATYWA LOKALNA

  CZYM JEST INICJATYWA LOKALNA?

  Inicjatywę lokalną definiuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatywa lokalna jest najwyższą formą partycypacji społecznej, gdzie mieszkańcy razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadania publicznego.

   

  KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM?

  Mieszkańcy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych (lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w.) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

   

  KATALOG ZADAŃ

  Art. 19b ust.1 ustawy wskazuje zamknięty katalog zadań, które w ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane, tj.

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
  • działalność charytatywna
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • edukacja, oświata i wychowanie
  • zadania ze sfery kultury fizycznej i turystyki
  • ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach
  • porządek i bezpieczeństwo publicznego.

   

  SOPOCKIE UREGULOWANIA

  W Sopocie tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa Uchwała Nr XLI/516/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 3 września 2010 roku.

  Wnioskodawcą o wsparcie inicjatywy lokalnej może być bezpośrednio 30 mieszkańców miasta Sopotu lub działające w ich imieniu organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Wnioski o wsparcie inicjatywy lokalnej powinny zostać złożone do dnia 30 września w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Sopotu. Kolejno poddawane są analizie w terminie 14 dni od wpływu wniosku.

  Przyjęte do realizacji wnioski mogą być realizowane w tym samym roku budżetowym lub w roku następnym.

  ROZWIŃ

  Przydatne strony www

  Przydatne strony www

   

  W tym miejscu znajdziecie Państwo polecane, ważne i pomocne dla sektora pozarządowego strony internetowe. Zachęcamy do ich systematycznego odwiedzania.

   

  OGÓLNOPOLSKI PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: http://www.ngo.pl/

   

  SERWIS ORGANIZACJI POZARZADOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: http://pomorskie.ngo.pl/

   

  OGÓLNOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU: http://wolontariat.org.pl

   

  SIEĆ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPLOT: http://siecsplot.pl/  

   

  OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: http://ofop.eu/

   

  REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GDAŃSKU: http://fundacjarc.org.pl/

   

  REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W GDAŃSKU: http://www.kiwi.org.pl/

   

  OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DOBRA ROBOTA W GDAŃSKU: http://dobrarobota.org/

   

  SOPOCKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU: http://www.scop.sopot.pl/

   

  DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO W MINISTERSTWIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: http://www.pozytek.gov.pl

   

  INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH: http://www.isp.org.pl/

   

  INFORMACJA EUROPEJSKA DLA MŁODZIEŻY: http://www.eurodesk.pl/

   

  PROGRAM EDUKACYJNY UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 ERASMUS+: http://erasmusplus.org.pl/

   

  DORADZTWO ON-LINE DLA NGO: http://poradnik.ngo.pl/zapytaj

   

  PORTAL FANIMANI - ZAKUPY ON-LINE WSPIERAJĄCE NGO: https://fanimani.pl/

  ROZWIŃ

   Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych

   © 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
   PROJEKT I WYKONANIE: PHENO