PROGRAMY MIEJSKIE

 

Działania Sopotu w celu poprawy jakości życia seniorów są kompleksowe i zróżnicowane. Każdy z wydziałów przygotowując ofertę dla osób starszych, przygotowuje ją w oparciu o pochodzącą z badań wiedzę na temat zróżnicowanych oczekiwań i potrzeb seniorów. Osoby w wieku emerytalnym stanowią ok. 25% wszystkich mieszkańców Sopotu.

WIĘCEJ
seniorzy

Refundacje

Zasady przyznawania refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych.

Z refundacji części kosztów remontu elewacji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada swój udział i spełniają łącznie niżej podane warunki:
1) udokumentują stosownym zaświadczeniem podpisanym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami dobry stan techniczny izolacji ścian fundamentowych, pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych,
2) w zgodzie z zasadami urbanistyczno-przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego do budynku i wykonają ogrodzenie posesji,
4) uzyskają decyzję Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu i dostosują się do jego wytycznych przed wykonaniem projektu kolorystyki budynku,
5) właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec Gminy.
6) wykonają rozbiórkę ewentualnej zabudowy substandardowej tj. komórki itp.

Więcej informacji

Zasady przyznawaniarefundacji części kosztów remontów całkowitych budynków wspólnot mieszkaniowych wraz z uporządkowaniem otoczenia

Z refundacji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na obszarze objętym programem rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu, a także wspólnoty położone poza obszarem, których budynki znajdują się w ewidencji obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz posiadają wysokie walory kulturowo-historyczne i spełniają następujące kryteria:
1) zgromadziły minimum 10% środków własnych planowanego remontu,
2) właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec Gminy,
3)uzyskają pozwolenie Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac w zakresie objętym wnioskiem o refundację,
4) złożą wniosek o przyznanie refundacji wraz z wymaganymi załącznikami,
5) w zgodzie z zasadami urbanistyczno-przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego do budynku i wykonają ogrodzenie posesji.

Więcej informacji

Zasady programu dot. przyznawania refundacji części kosztów zagospodarowania posesji wspólnot mieszkaniowych w Sopocie na 2017 r.

Celem programu jest polepszenie estetyki otoczenia sopockich budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych, pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców, a także utworzenie atrakcyjnego i przyjaznego dla mieszkańców otoczenia.

Z refundacji części kosztów zagospodarowania posesji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe które dzierżawią, współdzierżawią, bądź wydzierżawią w terminie do dnia 31.03.2017r. grunt gminny oraz spełniają łącznie niżej podane warunki:
1)      w zgodzie z zasadami urbanistyczno – przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego do budynku i dokonają rozbiórki zabudowy substandardowej,
2)      uzyskają pozwolenie Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac w zakresie objętym wnioskiem o refundację,
3)      właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec Gminy,
4)      złożą wniosek o przyznanie refundacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej informacji

Zasady programu dot. przyznawania refundacji części kosztów zagospodarowania posesji wspólnot mieszkaniowych w Sopocie na 2018r.

Więcej informacji

 

karta rodziny 3+

SOPOCKA KARTA RODZINY 3+

 

 

WIĘCEJ

Karta sopocka

Karta Sopocka – czyli karta, którą każdy mieszkaniec kurortu może wyrobić w Urzędzie Miasta – upoważnia do skorzystania ze zniżek w blisko stu obiektach. Rabaty dotyczą głównie lokali gastronomicznych, hoteli, obiektów kulturalnych i sportowych oraz licznych usług, w tym usług medycznych, w wybranych sopockich placówkach.

 

ZAMÓW KARTĘ SOPOCKĄ

 

Zdrowi i Aktywni

 

Miejski program, realizowany w ramach zapoczątkowanego w październiku 2009 roku projektu "Zdrowi i aktywni", propaguje zdrowy styl życia oraz kreuje nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania, a także umiejętności zabawy i relaksu dla całej rodziny. Do udziału zapraszani są wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek, formę, czy sylwetkę.

 

Informacje dodatkowe : www.mlodysopot.pl; Facebook – Zdrowi i Aktywni, Sopocianie

 

zdrowi_i_aktywni

Edukacja


Sopockie szkoły to ważny element metropolitalnego systemu edukacji, zapewniającego stały dopływ wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki oraz sektora publicznego. Dzięki swojemu położeniu Sopot jako kuźnia kadr i jego kształcący się mieszkańcy, w pełni korzystają z efektu synergii. Funkcjonujące na terenie miasta szkoły dla młodzieży otwarte są też dla mieszkańców innych miast i gmin wchodzących w skład Metropolii Gdańskiej.


Jednocześnie wielu uczniów zamieszkałych na stałe w Sopocie korzysta z oferty edukacyjnej stworzonej przez placówki oświatowe leżące na terenie Metropolii Gdańskiej. Dotyczy to zwłaszcza profilowanych szkół średnich, zlokalizowanych na terenie gmin Gdańsk i Gdynia.


Zarówno już działający na rynku, jak i potencjalni pracodawcy w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników korzystają z zaplecza kadrowego całej Metropolii Gdańskiej.

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO