qage

Projekt "Q-AGEING"

Projekt „Quality Ageing in an Urban Environment” (akronim: „Q-AGEING”) realizowany był w okresie 2008-12-01 do 2012-03-31 i miał na celu wypracowanie kompleksowych, ponadnarodowych rozwiązań wynikających z problematyki starzejącego się społeczeństwa w następujących dziedzinach: aktywizacja zawodowa osób 50+, opieka zdrowotna, aktywizacja i integracja społeczna ludzi starszych, rozwiązania architektoniczne i infrastrukturalne dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

W skład partnerstwa „Q-AGEING” wchodziły:


•    Samorząd Gminy Újbuda, XI Dystryktu Budapesztu (Partner wiodący, Węgry),
•    Gmina Miasta Maribor (Słowenia),
•    Gmina Miasta Slovenska Bistrica (Słowenia),
•    Instytut Ekonomiczny w Mariborze, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Słowenia),
•    Prowincja Treviso (Włochy),
•    Gmina Miasta Sopotu,
•    Samorząd Miasta Genova (Włochy),
•    Państwowa Akademia Medyczna (Genova, Włochy),
•    Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Freiburg, Niemcy).

Mapa Barier Architektonicznych

 

W ramach sopockiej części projektu „Q-AGEING” opracowana została m.in. tzw. „Mapa Barier Architektonicznych”. Jest to w istocie rozbudowana, dynamiczna baza danych, zawierająca opis (wraz z dokumentacją fotograficzną) występujących w mieście barier, zdiagnozowanych podczas badania otwartej przestrzeni miejskiej przeprowadzonego w czerwcu 2011 r. Wspomnianym badaniem zostały objęte w szczególności te elementy infrastruktury miejskiej, którymi zarządzanie pozostaje w gestii samorządu, tj. szlaki komunikacyjne oraz skwery i place, przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe i kolejowe, ale również publicznie dostępne urządzenia elektroniczne będące własnością właściwych operatorów.  Pozyskane na tej drodze dane zostały kolejno odpowiednio przetworzone i wprowadzone do specjalnie dla tego celu zaprojektowanej zdigitalizowanej struktury bazodanowej, w której aktualnie znajduje się ok. 170 rekordów, a następnie przekazane do wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie i modernizację infrastruktury miejskiej. Dzięki wymienionym działaniom sopocki samorząd uzyskał narzędzie pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących przeprowadzenia kolejnych inwestycji infrastrukturalnych w obrębie tkanki miejskiej - z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w tym zakresie. Stosowne pisma rekomendujące dokonanie wskazanych w bazie interwencji w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych skierowane zostały również do właścicieli funkcjonujących na terenie Sopotu publicznie dostępnych urządzeń elektronicznych (takich jak np. aparaty telefoniczne, automaty biletowe czy bankomaty).

senior1

Ponadto, w wyniku realizacji projektu „Q-AGEING” na terenie naszego miasta uruchomiono cztery tzw. „kąciki seniora”, czyli przyjazne starszym mieszkańcom punkty bezpłatnego dostępu do Internetu i świata nowych technologii. Zlokalizowane zostały one w dwóch filiach Biblioteki Miejskiej oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Sopockim Centrum Seniora.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach I naboru wniosków do Programu dla Europy Środkowej (Priorytet 4: Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności regionów i miast, Obszar interwencji: Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych w rozwoju miast
i regionów). Budżet sopockiej części „Q-AGEING” zamknął się w kwocie 75 565,09 EUR (w tym 85% refundacji ze środków EFRR).

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |