fot. www.sopot.fotobank.pl

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W SOPOCKIM GIMNAZJUM?

 • Uczniowie naszych szkół mają najwyższą zdawalność egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim.
 • Miasto Sopot oferuje w szkołach dodatkowe godziny zajęć obowiązkowych (m.in. z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych).
 • Zapewniona jest możliwość nauki j. obcych: j. japońskiego, hiszpańskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego.
 • Oferowany jest bogaty program zajęć sportowych w dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka koszykowa, rugby, żeglarstwo, piłka siatkowa.
 • Szkoły oferują różnorodny program zajęć umożliwiający rozwój intelektualny uczniów zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami, zdolnościami i zainteresowaniami.
 • Gimnazja realizują program „Przyjazna i bezpieczna szkoła” oraz wspomagają rodziców w procesie wychowawczym młodzieży. Oferowane jest wsparcie pedagoga, psychologa a także opieka medyczna i stomatologiczna.
 • W każdej szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik lekcyjny.
 • Szkoły dysponują bardzo dobrymi warunkami organizacyjnymi do nauki. Każda placówka posiada wysokiej klasy zaplecze multimedialne, laboratoryjne oraz sportowe- (sale sportowe i wielofunkcyjne boiska szkolne).
 • Gimnazja wyposażone są w klasy cyfrowe.
 • Szkoły organizują ciekawe wyjazdy krajowe i zagraniczne (Hiszpania, Anglia, Niemcy, Turcja, Islandia).
 • Każdy uczeń znajdzie możliwość poszerzenia wiedzy i spędzenia wolnego czasu w ramach oferowanych zajęć pozalekcyjnych.
 • Młodzież ma możliwość uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach i imprezach sportowych, muzycznych i kulturalnych organizowanych przez miasto i szkoły.
 • Działające w Sopocie kluby sportowe i organizacje pozarządowe we współpracy z Miastem aktywnie uczestniczą we wzbogacaniu oferty edukacyjnej szkół, ułatwiając w ten sposób zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień, np. patentów żeglarskich, uprawnień ratownika itp.
 • Sopot przeznacza środki finansowe na stypendia dla uczniów.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o swoich preferencjach zawodowych?
Chcesz wiedzieć czy masz predyspozycje do nauki języków obcych?
Zastanawiasz się jaką szkołę gimnazjalną wybrać?
Masz predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych ?
Jak wykorzystywać uzdolnienia artystyczne i sportowe?
Które Twoje umiejętności zaprocentują na przyszłym rynku pracy?


Zapraszamy!

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie jest placówką edukacyjną, która świadczy bezpłatną pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom. Wspiera sopockie szkoły w realizacji zadań związanych z doradztwem edukacyjno – zawodowym.
W każdej sopockiej szkole gimnazjalnej doradca zawodowy prowadzi cykliczne warsztaty z doradztwa zawodowego dla klas, zgodnie z Koncepcją Doradztwa Zawodowego dla Sopockiej Edukacji. Zajęcia dotyczą planowania kariery edukacyjno - zawodowej opartej m.in. o indywidualnie określane uzdolnienia, predyspozycje i zainteresowania zawodowe oraz oparte na wiedzy o pomorskim rynku pracy oraz kompetencjach przyszłości. Kompleksowa diagnoza przedstawiana jest wychowawcom klas i rodzicom.
Uczniowie mogą również skorzystać z porad indywidualnych z doradcą zawodowym, w ramach których przeprowadzamy diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem Testu Zdolności Językowych, Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji, Profilu Zainteresowań Zawodowych i innych. Współpracujemy z uznanymi ośrodkami doradztwa zawodowego.

Sopockie gimnazja

KLASY

Dwujęzyczna

Nauka historii, WOS-u i matematyki w j. polskim i angielskim,
Zajęcia z zastosowaniem tabletów,
Od 6 godz. j. angielskiego tygodniowo w I kl., wykłada dwóch nauczycieli,
Spotkania z kulturą anglojęzyczną (British Council, Maybe Theatre Company),

 

Ogólna z programem edukacji kulturalnej

Warsztaty emisji głosu i konstrukcji wypowiedzi- sztuka wypowiedzi w mediach,
Sztuka pisania,
Warsztaty: tańca, fotograficzne, gry aktorskiej,
Możliwość uczestniczenia w zajęciach koła teatralnego,
Zajęcia filmowe,
Zajęcia poza murami szkoły (kulisy teatru, duża scena),
Spotkania ze specjalistami w dziedzinie filmu i teatru (Uniwersytet Gdański),

 

Integracyjna

Obecność nauczyciela wspomagającego,
Wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego

 

ZAJĘCIA

Językowe:

obowiązkowa nauka j. angielskiego;
drugi język do wyboru - j. niemiecki, j. francuski;
możliwość nauki dodatkowo j. japońskiego i hiszpańskiego w grupach międzyoddziałowych;

 

Artystyczne:

koło teatralne - aktorzy mają do dyspozycji piękną aulę z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem;
szkolny chór;
zajęcia plastyczne- w pracowni plastycznej wyposażonej w sztalugi, a w otwartej w 2014 r. szkolnej galerii można oglądać prace uczniów;

 

Sportowe:

możliwość uczestniczenia w zajęciach z żeglarstwa;
turnieje piłki siatkowej, mecze uczniów vs. Nauczyciele;
SKS.

 

ATUTY

Bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych;
„Euro week” Długopole - spotkania warsztatowe z wolontariuszami z całego świata;
Wymiana ze szkołą z Białorusi, z miastami partnerskimi z Ratzeburg i Frankenthal (Niemicy), początek współpracy z brytyjskim miastem Southend-on-Sea;
Lekcje poza murami szkoły, wyjścia na spektakle anglojęzyczne, zajęcia w Britisch Council dla klas dwujęzycznych;
Spotkania z interesującymi ludźmi;
Przyjazna atmosfera.

 

BAZA

Dwa laboratoria komputerowe PC, laboratorium systemów operacyjnych, serwerownia szkolna; multimedialne stanowiska komputerowe;
System prezentacji audiowizualnej;
Sale wykładowe wyposażone w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne i komputery przenośne;
Pracownia matematyczna z zestawem kalkulatorów graficznych;
Pracownie przedmiotowe;
Trzy nowoczesne sale gimnastyczne;
Boisko tartanowe;
Pracownia malarsko- rzeźbiarska;
Dzienniki elektroniczne;
Opieka medyczna, stomatologiczna, pedagoga i psychologa;
Windy.

ROZWIŃ

Klasy

Ogólna z rozszerzonym programem z matematyki i fizyki

Dodatkowe godziny matematyki i fizyki,
Współpraca z Wydziałem Matematyki UG, Pomorskim parkiem Naukowo- Technologicznym w Gdańsku, Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

 

Ogólna z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w dyscyplinie Rugby

 

Ogólna z rozszerzonym programem nauki j. hiszpańskiego

 

ZAJĘCIA

Prowadzone w Centrum Experyment, Akwarium Gdyńskim, oczyszczalni „Wschód”
Językowe - możliwość dodatkowej nauki j. hiszpańskiego lub niemieckiego;
Sportowe - żeglarstwo, taekwondo, siatkówka, break dance, rugby, bilard, Sopocka Liga Lekkoatletyczna;
Koła zainteresowań - historia, chemia, fizyka, matematyka, dziennikarstwo, geografia, modelarstwo;
Edukacja teatralna;
Fabularyzowany Rajd Nocny (tematyka historyczna).

 

ATUTY


Dobre wyniki egzaminów zewnętrznych;
Uczniowie są laureatami i finalistami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych oraz sportowych;
Stały wzrost Edukacyjnej Wartości Dodanej;
Klasa cyfrowa;
Organizujemy konkursy przedmiotowe, turnieje sportowe, „żywe” lekcje historii
Debaty uczniowskie, wycieczki, wyjazdy integracyjne;
Projekty- e-Twinning, Pollygon matematyczny, „Szkoła Humanitarna”, „Solidarna Szkoła”;
Spotkania z ciekawymi ludźmi;
Atmosfera przyjazna rozwojowi.

 

BAZA

Nowoczesne sale lekcyjne;
Dobrze wyposażona hala sportowa, boisko tartanowe;
Dzienniki elektroniczne;
Kameralny budynek objęty monitoringiem i ochroną;
Opieka stomatologiczna, pielęgniarska, psychologiczno-pedagogiczna.

ROZWIŃ

Klasy sportowe

Sportów wodnych

Jedyna klasa w Polsce prowadząca szkolenie żeglarskie,
Do wyboru pływanie lub żeglarstwo,
W kl. II i III zajęcia pływania odbywają się (łącznie z sobotą) co najmniej 6 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne,
Wyjazdy na zawody w kraju i za granicą,
Szkolenie z żeglarstwa – 10 godzin tygodniowo. Do wyboru katamarany lub windsurfing

Koszykarska

10 godzin zajęć sportowych tygodniowo,
Udział w rozgrywkach ligowych,
Wyjazdy na obozy oraz turnieje krajowe i zagraniczne

 

ZAJĘCIA

Ciekawe zajęcia pozalekcyjne: koło teatralne, dziennikarskie, matematyczne;

Obowiązkowa nauka języka angielskiego i niemieckiego;

Warsztaty integracyjne, zajęcia z techniki wspomagania procesu uczenia się;

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w formule treningu kwalifikowanego w wybranej dyscyplinie sportu;

Zajęcia z żeglarstwa prowadzone na wodach Zatoki Gdańskiej.

 

ATUTY i AKTYWNOŚCI

Bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, wysoki poziom nauczania, świetne wyniki sportowe;

Doskonała baza dydaktyczna i sportowa;

Klasa cyfrowa;

Współpraca z drużyną Trefl Sopot, której patronatem objęte są klasy koszykarskie;

Współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym NAVIGO w ramach prowadzenia szkolenia żeglarskiego

Wyjazdy na zawody sportowe na terenie kraju i za granicą;

Projekt Comenius;

Kreatywne grono pedagogiczne;

Przyjazna atmosfera.

 

NASZA BAZA

Wszystkie sale lekcyjne wyposażono w projektory multimedialne;

Sala wyposażona w tablicę interaktywną;

Pracownie komputerowe;

Hala Stulecia - widowiskowo-sportowa, sala gimnastyczna i korekcyjna, siłownia;

Boisko piłkarskie ze sztuczną murawą;

Do dyspozycji pływalnia MOSiR;

Multimedialne centrum informacji;

Skomputeryzowana biblioteka z czytelnia;

Szkolna stołówka z menu dostosowanym do potrzeb dziecka i młodego sportowca;

Dzienniki elektroniczne;

Monitoring;

Opieka szkolnej pielęgniarki, stomatologa i psychologa.

ROZWIŃ

  Zespół Szkół nr 3

  fot. www.sopot.fotobank.pl
  © 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
  PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |