REWALORYZACJA UZDROWISKOWEGO PARKU POŁUDNIOWEGO W SOPOCIE

park

Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Południowego w Sopocie

Tytuł projektu: Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Południowego w Sopocie
Koszt projektu: 5,6 mln PLN
Dofinansowanie: 2,6 mln PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013;
Zakładany okres realizacji: 2010-2011

park2

Opis projektu:


Park Południowy zlokalizowany w Strefie Ochrony Uzdrowiskowej A1 w bezpośrednim sąsiedztwie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego został zrewaloryzowany w nawiązaniu do układu historycznego z 1924 roku a celem było przywrócenie przedmiotowemu obszarowi wyglądu i charakteru z okresu międzywojennego.

UE flaga
park2

Prace budowlano-montażowe prowadzone w związku z rewaloryzacja parku swoim zakresem objęły m.in.: przebudowę nawierzchni alejek i ścieżek, remont nawierzchni placu zabaw dla dzieci przy ul. Kordeckiego, remont nawierzchni wokół grzybków inhalacyjnych, budowę fontanny z funkcją podświetlenia, budowa systemu nawadniającego, ukształtowanie rabat i nasadzenia nowych roślin, - wykonanie obiektów małej architektury ogrodowej (stylizowane ławki i kosze na śmieci) oraz wykonanie repliki historycznego zegara-barometru.

Dodatkowo przebudowane zostały dwa urządzenia z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego – grzybki inhalacyjne zlokalizowane na terenie parku. Efektem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności i komunikacji rewitalizowanego obszaru, jako miejsca  rodzinnego wypoczynki i rekreacji Mieszkańców Sopotu. Na podstawie badań ankietowych stwierdzono, iż zrewitalizowany Park w 2012 r. odwiedziło ponad  1 mln osób.

Pomorskie w Unii
Program regionalny
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |