REWITALIZACJA HISTORYCZNEGO ZESPOŁU HIPODROMU W SOPOCIE WRAZ Z REMONTEM I ROZBUDOWĄ

Hipodrom 12

Rewitalizacja historycznego zespołu hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową

Celem projektu jest:

 

  • Stworzenie profesjonalnego i nowoczesnego ośrodka sportów jeździeckich oraz rekreacji i hipoterapii w Sopocie
  • Wzrost atrakcyjności Hipodromu w Sopocie poprzez wzbogacenie jego oferty oraz podniesienie standardu usług
  • Zwiększenie dostępności oraz bezpieczeństwa obiektu
  • Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Hipodrom  13
Hipodrom 14

W ramach realizacji projektu nastąpią następujące zmiany:

 

- zostanie zbudowana nowoczesna duża hala ujeżdżalni (największa w Polsce) wraz z pokojami gościnnymi, salą konferencyjną, salą multimedialną restauracją i pasażem handlowym oraz zapleczem socjalnym
- powstanie hala dla koni sportowych, która na czas zawodów służyć będzie jako pełnowymiarowa hala rozprężeniowa
- powstanie hala na użytek koni rekreacyjnych, szkółkowych i przedszkola konnego
- zostaną wybudowane stajnie dla koni wyczynowych, rekreacyjnych jak i hipoterapeutycznych
- stworzony zostanie hippiczny park rozrywki wraz z halą do prowadzenia zajęć konnych oraz salą siłowni i pokojami terapeutycznymi
- zostanie odrestaurowana zabytkowa trybuna sędziowska
- zostanie wyremontowany budynek „dżokejki”
- poprawiona zostanie dostępność (budowa dodatkowego wjazdu na obiekt od ul. Łokietka w Sopocie) oraz bezpieczeństwa obiektu (przebudowa układu komunikacyjnego)
- poprawione zostanie zagospodarowanie terenu (budowa miejsc parkingowych, systemu nawadniania i gromadzenia wody opadowej, modernizację instalacji technicznych, renowacja płyty zielonej i korekta toru oraz nowe nasadzenia)
- powstanie kompleksowa sieć teletechniczna i teleinformatyczna oplatająca cały hipodrom
- wybudowany zostanie budynek gospodarczy jak i magazyn na maszyny rolnicze i specjalistyczne, służące organizacji zawodów międzynarodowych    - utworzone zostaną dodatkowe miejsca wybiegu dla koni

UE flaga
Pomorskie w Unii

Wnioskodawcą i Beneficjentem wsparcia jest Hipodrom Sopot sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 62 mln PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: projektu wynoszą: 38,7 mlnPLN

Wartość dofinansowania: 15,5 mlnPLN

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji:  2009 – 2013

Hipodrom 11
rewit_hipo 6
Hipodrom 15
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |