SOPOCKA KARTA RODZINY 3+

PROGRAM DLA RODZIN, KTÓRE MAJĄ NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI

SOPOCKA KARTA RODZINY 3+ PRZYSŁUGUJE:

 • rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
 • dzieciom i młodzieży w wieku do 18 roku życia
 • młodzieży do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub studiów, również poza miejscem zamieszkania
 • rodzicom sprawującym opiekę, rodzicom zastępczym

SOPOCKA KARTA RODZINY 3+ UPRAWNIA DO:

 • bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Sopotu
 • bezpłatnego wstępu do Muzeum Miasta Sopotu
 • bezpłatnego wstępu do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
 • 50% zniżki przy zakupie biletów wstępu na sztuczne lodowisko w części lądowej mola w Sopocie
 • 50% zniżki przy zakupie biletów wstępu na pływalnię krytą  przy ul. Haffnera 57 w Sopocie
 • niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny - 30 zł miesięcznie, jako opłata ryczałtowa.
 • opłaty 0,50 zł. za każdą godzinę zajęć przekraczającą podstawę programową w przedszkolach publicznych
 • 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miasta Sopot
 • 20 % zniżki na wszystkie bilety basenowe w Parku Wodnym Sopot przy ul. Zamkowa Góra 3-5

 

Do pobrania:

DRUK WNIOSKU

Druki wniosku dostępne są także w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, na stronie http://mopssopot.pl/wsparcie-rodziny-z-dziecmi/sopocka-karta-rodziny-3/

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

 • w przypadku rodziców i rodziców zastępczych – dowód tożsamości
 • w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualna legitymacja szkolna
 • w przypadku dzieci do 6 roku życia – akt urodzenia
 • w przypadku osób kontynuujących naukę lub studia  do 25 roku życia - legitymacja studencka lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki
 • w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka

WAŻNE INFORMACJE:

 • wnioski na SKR 3+ można składać w sekretariacie MOPS w Sopocie przy ul. Kolejowej 14 w godzinach urzędowania oraz w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy Al. Niepodległości 876 w godz. pn. 12.00-17.00, wt. - pt. w godz. 10:00-14:00 
 • SKR3+ ważna jest na okres 12 miesięcy od 1 listopada do 30 października następnego roku kalendarzowego
 • osoby uprawnione do korzystania z SKR3+ nie mogą jej użyczać osobom trzecim
 • SKR3+ jest ważna z dowodem osobistym lub legitymacją
 • odbiór SKR3+ następuje osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy Al. Niepodległości 876 w godz. pn. 12.00-17.00, wt. - pt. w godz. 10:00-14:00 
 • więcej informacji na stronach www.mopssopot.pl oraz www.sopot.pl

Również w siedzibie MOPS w Sopocie przy ul. Kolejowej 14 w godzinach urzędowania, a także w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy Al. Niepodległości 876 (w godz. pn. 12.00-17.00, wt. - pt. w godz. 10:00-14:00) składać można wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. To rządowy program, działający na podobnych zasadach i warunkach jak Sopocka Karta Rodziny 3+, ale uprawniający do zniżek w innych instytucjach, często o ponadlokalnym zasięgu. Odbiór następuje osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy Al. Niepodległości 876 w godz. pn. 12.00-17.00, wt. - pt. w godz. 10:00-14:00. Co daje Karta Dużej Rodziny?

PROGRAM SOPOCKA KARTA RODZINY 3+ MA NA CELU:

1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku
2. Zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kulturalnych, sportu i edukacji w instytucjach zarządzanych przez jednostki budżetowe i samorządowe instytucje Gminy Miasta Sopotu
3. Wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
4. Wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych szczególnie tego potrzebujących

5. Wzmocnienie kondycji rodziny wielodzietnej poprzez rozszerzenie katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie rodziny.

PRZYJACIEL SOPOCKICH RODZIN 3+

Wykaz Firm, które przystąpiły do Programu „Sopocka Karta Rodziny 3+”

 1. ATOM TREFL SOPOT S.A.
  zakup ulgowych karnetów oraz biletów na mecze drużyny PGE ATOM Trefl Sopot w roli gospodarza, rozgrywanych w sezonie 2015/2016 w ramach ORLEN Ligi, Pucharu Polski oraz Ligi Mistrzyń. ( ważne do 31maja 2016 r.)
 2. TREFL SOPOT S.A.
  10% zniżki na zakup karnetów oraz biletów na mecze drużyny Trefl Sopot w roli gospodarza, rozgrywanych w sezonie 2015/2016 w ramach Tauron Basket Ligi oraz Pucharu Polski. ( ważne do 31maja 2016 r.)
 3. Park Wodny Sopot Sp. z o.o. ul Zamkowa Góra 3-5 Sopot
  Zniżka 20 % na wszystkie bilety basenowe.
 4. „Papirus” Sklep Papierniczy + sklep dla plastyków + biuroserwis  Al. Niepodległości 776 Sopot
  5% Rabatu na oryginalne tonery i tusze
  10% Rabatu na pozostały asortyment   

 

logo3+

Zdrowi i Aktywni

 

Miejski program, realizowany w ramach zapoczątkowanego w październiku 2009 roku projektu "Zdrowi i aktywni", propaguje zdrowy styl życia oraz kreuje nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania, a także umiejętności zabawy i relaksu dla całej rodziny. Do udziału zapraszani są wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek, formę, czy sylwetkę.

 

Informacje dodatkowe : Facebook – Zdrowi i Aktywni, Sopocianie

 

karta rodziny 3+

KARTA DUŻEJ RODZINY

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN, KTÓRE MAJĄ NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI:

„KARTA DUŻEJ RODZINY”

 

DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE RODZINY WIELODZIETNEJ:

 

 1. rodzice oraz małżonek rodzica
 2. dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia
 3. dziecko powyżej 18. roku życia – zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 4. dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

W przypadku osób, powyżej 18 roku życia kontynuujących naukę, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

 

DOKUMENTY DO WGLĄDU NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

 

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki są dostępne na stronie RODZINA.GOV.PL

 

Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, przy al. Niepodległości 876, pon. w godz. 12.00-17.00, wt.-pt. w godz. 10.00-14.00 lub w sekretariacie MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 

Odbiór następuje osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, przy al. Niepodległości 876, pon. w godz. 12.00-17.00, wt.-pt. w godz. 10.00-14.00.

© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |