ROZWÓJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ W LATACH 2007 - 2013

row2

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 - 2013

Koszt projektu:

 

całkowita wartość projektu: 79.176.017,69
wydatki kwalifikowane: 68.531.523,24
wydatki niekwalifikowane: 10.644.494,45
dofinansowanie: 47.972.066,23
wkład własny 31.203.951,46

  

 

 

Koszt projektu dla części sopockiej:

 

całkowita wartość projektu: 7.760.668,70
wydatki kwalifikowane: 7.367.809,91
wydatki niekwalifikowane: 392.585,79
dofinansowanie: 5.157.466,93
wkład własny 2.602.928,77

 

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańska jako liderem projektu oraz Gminą Miasta Gdyni.

row3

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, wysokość dofinansowania 70%, umowa o dofinansowanie z dnia 06.09.2010 r.

 

Data realizacji/zakończenia:

sierpień 2008 – grudzień 2013 (planuje się przedłużenie okresu realizacji do czerwca 2015)

row1

Opis projektu:

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach współpracy metropolitalnej wspólnie z Gdańskiem i Gdynią. Projekt polega na rozbudowie i integracji infrastruktury dróg rowerowych o charakterze transportowym z transportem zbiorowym. W ramach projektu w Sopocie powstało ponad 3,5 km dróg rowerowych. Dodatkowo planuje się rozszerzenie projektu i wybudowanie kolejnych 1,9 km dróg rowerowych do połowy 2015 roku.

Program regionalny
row - mapa

Przy przystanku SKM Sopot Kamienny Potok powstał monitorowany i zadaszony parking rowerowy bike&ride na 40 miejsc parkingowych, w którym zastosowano stojaki umożliwiające bezpieczne umocowanie rowerów – stojaki typu BARIERKA (odwrócone „U”), aby można było przymocować rower w dwóch miejscach: ramą oraz kołem.
Głównym celem projektu jest rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowisku trójmiejskiego systemu transportu rowerowego. Drugim ważnym celem projektu jest wzrost atrakcyjności roweru jako środka codziennej komunikacji.

Pomorskie w Unii
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |