ROZWÓJ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO TRÓJMIASTA WRAZ Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM ERGO ARENY

kom1

Rozwój układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY

Koszt projektu: 74,8 mln PLN
Dofinansowanie: 53,1 mln PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Okres realizacji:  2011 – 2013

kom3

Opis projektu


Jest to wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne Gdańska i Sopotu. Projekt zlokalizowany jest na terenie tychże miast przy ich wspólnej granicy, w bezpośrednim sąsiedztwie ERGO ARENY. Przedmiotem projektu była realizacja układu komunikacyjnego, która składała się z trzech głównych elementów.

kom2

Przebudowa ul. Łokietka w Sopocie

 

na odcinku od ul. Langiewicza do obecnego zakończenia ulicy oraz budowę nowego jej odcinka - do skrzyżowania z ul. Gospody i Drogą Zieloną. Przeprowadzona została modernizacja i rozbudowa sieci niezbędnej infrastruktury technicznej oraz realizacja terenów zielonych.

gdańsk

Przebudowa fragmentu ul. Bitwy pod Płowcami

 

od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Hestii. Modernizacja obejmowała kompleksową przebudowę uzbrojenia podziemnego, budowę nowego oświetlenia ulicy, budowę nowych nawierzchni (jezdni asfaltowych oraz chodników, ścieżek rowerowych i zatok), budowę ronda przy Źródle Św. Wojciecha z ulicą obsługującą projektowane obiekty uzdrowiskowe.

Budowa fragmentu tzw. Drogi Zielonej

 

od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (wraz z tym skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Gospody, w tym:
- przebudowę obecnego skrzyżowania Al. Niepodległości/ul. Grunwaldzkiej – ul. Czyżewskiego;
- przebudowę włączenia ul. Czyżewskiego dostosowanego do nowej geometrii skrzyżowania z wyspą centralną;
- budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu na odcinku od  Ronda Gospody do skrzyżowania z Aleją Niepodległości/Grunwaldzką (wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi na uzasadnionych fragmentach);
- przejście pod torami PKP w tunelu wykonane przepychem z elementów prefabrykowanych;
- przebudowa i budowę niezbędnej infrastruktury (w tym m.in. kolektorów, ścian oporowych, kładki pieszo rowerowej i technologicznej, ekranów akustycznych, zagospodarowanie terenu).

Program regionalny

Łącznie w ramach projektu wybudowano i wyremontowano 2,6 km nowych dróg oraz wybudowano 2,16 km ścieżki rowerowej. Modernizacji uległo.
Dzięki realizacji projektu powstało alternatywne połączenie komunikacyjne pomiędzy Gdańskiem i Sopotem co z kolei przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu na tymże ciągu komunikacyjnym oraz wyprowadzenia części ruchu tranzytowego ze strefy uzdrowiskowej (ul. Bitwy pod Płowcami).

Pomorskie w Unii
kom4
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |