Konsultacje w sprawie nowej lokalizacji schroniska dla zwierząt

Sopocianie wybrali lokalizację schroniska dla zwierząt

 

Od 15 lutego do 20 marca sopocianie głosowali poprzez internet lub tradycyjnie na wybrane miejsce nowego schroniska dla zwierząt. Zdecydowana większość – aż 1580 osób wskazała lokalizację 1 wariant A, czyli przy ul. Malczewskiego za cmentarzem komunalnym po przeciwnej stronie drogi względem osiedla Brodwino.

 

  - Mieszkańcy Sopotu po raz kolejny dali wyraz swojemu zaangażowaniu w sprawy miasta. Licznie uczestniczyli w spotkaniach prezentujących potencjalne lokalizacje schroniska, zgłaszali wiele uwag i wniosków, a 2560 osób oddało swój głos na wybraną lokalizację – mówi Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu.

 

Od 15 lutego do 20 marca sopocianie głosowali poprzez internet lub tradycyjnie na wybrane miejsce nowego schroniska dla zwierząt. Zdecydowana większość – aż 1580 osób wskazała lokalizację 1 wariant A, czyli przy ul. Malczewskiego za cmentarzem komunalnym po przeciwnej stronie drogi względem osiedla Brodwino.

Na wariant B tej lokalizacji (tzw. Wąwóz Lucjana) głosowały 342 osoby, natomiast 47 osób nie wskazało żadnego wariantu, a jedynie lokalizację 1).

 

Dwie pozostałe lokalizacje czyli teren za osiedlem Brodwino za ujęciem wody oraz teren za osiedlem Przylesie za „kompostownikiem” uzyskały odpowiednio  228 i 702 głosy. 50 głosów oddano nieważnych.

 

W celu jak najszybszej realizacji nowego obiektu został powołany zespół projektowy, który obecnie pracuje nad przygotowaniem założeń do koncepcji architektonicznej. Planujemy, że nowe schronisko w wybranej przez mieszkańców lokalizacji będzie gotowe przyjąć bezdomne zwierzęta do końca 2016 roku.

 

Konsultacje w sprawie lokalizacji nowego schroniska dla zwierząt w Sopocie przebiegały dwuetapowo

5 stycznia - 7 lutego 2015

Składanie propozycji lokalizacji schroniska przez mieszkańców - w kancelarii urzędu lub mailowo

 

Spotkania z mieszkańcami:

22 stycznia (czwartek) godz. 17:00

Państwowa Galeria Sztuki (Plac Zdrojowy 2)

24 stycznia (sobota) godz. 10:00

wycieczka po proponowanych lokalizacjach zbiórka pod Urzędem Miasta Sopotu

27 stycznia (wtorek) godz. 18:00

Brodwino, Szkoła Podstawowa nr 9

29 stycznia (czwartek) godz. 17:00

Przylesie, sala spółdzielni mieszkaniowej ul. 23 Marca 77 C

 

15 lutego - 20 marca 2015

Głosowanie na wybraną lokalizację - drogą internetową lub tradycyjną

Głosowanie

15 lutego - 20 marca

 

Głosować może każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 16 lat.

PRZEZ INTERNET - na stronie www.sopot.pl po klinkięciu w baner "Zagłosuj na lokalizację nowego schroniska" przechodzimy do ankiety internetowej.

TRADYCYJNIE - wrzucając głos do urny w Urzędzie Miasta Sopotu
(pn. 10-18, wt.-czw. 8-16, pt. 7:30-15:30)


oraz w filiach biblioteki miejskiej
(pn., wt., pt. 12:00 – 19:00, śr. 12:00 – 15:00, czw. 8:00 – 15:00):

ul. Kraszewskiego 26
ul. Kazimierza Wielkiego 14
ul. 23 Marca 77 C
ul. Cieszyńskiego 22
ul. Mazowiecka 26

Lokalizacje zgłoszone przez mieszkańców – zweryfikowane pozytywnie


1.    Tzw. Wąwóz Lucjana – teren znajdujący się przy ul. Malczewskiego po przeciwnej stronie drogi względem osiedla Brodwino. Bardzo duży teren umożliwiający lokalizację schroniska ok. 170 m od budynków, oddzielony od nich wzgórzem.

Lokalizacja ta jest bardzo zbliżona do wcześniej zaproponowanej przez Wydział Architektury i Urbanistyki. W związku z tym zostanie one dołączona do głosowania  na zasadzie wariantów usytuowania schroniska w danej lokalizacji.

Głosowaniu zostaną poddane lokalizacje:

1. A.   Przy ul. Malczewskiego, po przeciwnej stronie niż cmentarz komunalny, na wysokości ostatniego wjazdu na cmentarz komunalny.

1. B. Tzw. Wąwóz Lucjana – teren znajdujący się przy ul. Malczewskiego po przeciwnej stronie drogi względem osiedla Brodwino. Bardzo duży teren umożliwiający lokalizację schroniska ok. 170 m od budynków, oddzielony od nich wzgórzem.

2.    Przy ul. Malczewskiego, po zachodniej stronie osiedla „Brodwino”.

3. Przy ul. 23 Marca, położona na północny zachód od osiedla Przylesie za „kompostownią”.

Poddane pod głosowanie lokalizacje zostały zweryfikowane. Wybrana w głosowaniu lokalizacja zostanie poddana procedurze uchwalania planu miejscowego wynikającej z obowiązujących przepisów.

Lokalizacje zgłoszone przez mieszkańców – zweryfikowane negatywnie z uzasadnieniem


1.    Zbieg ulic: Niepodległości, Haffnera i Młyńskiej – teren jest własnością prywatną
2.    Teren za Ergo Areną – leży w strefie B ochrony ujęcia wody „Bitwy pod Płowcami”, obowiązuje zakaz lokalizowania ośrodków typu schronisko dla zwierząt, ponadto jest to własność (użytkowanie wieczyste)  Polskiego Związku Działkowców
3.    Teren między Ergo Areną, a osiedlem Parkur przy ul. Łokietka – teren będący własnością (w użytkowaniu wieczystym) Polskiego Związku Działkowców
4.    Ogródki działkowe przy ul. Reja – teren będący własnością (w użytkowaniu wieczystym) Polskiego Związku Działkowców
5.    Teren na końcu ul. Reja – teren będący własnością (w użytkowaniu wieczystym) Polskiego Związku Działkowców, droga dojazdowa stanowi własność Lasów Państwowych.
6.    Łostowice - teren poza granicami administracyjnymi Sopotu, będący jego własnością – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala Gmina Gdańsk, zgodnie z przyjętym planem obowiązuje tam zabudowa mieszkalna wielorodzinna i usługi.
7.    Teren byłej strzelnicy znajdujący się w pobliżu drogi prowadzącej do Bernadowa od ul. Malczewskiego po stronie zachodniej – teren leżący poza granicami miasta Sopotu (należy do Gdyni)
8.    Teren w okolicy zjazdu z ul. Malczewskiego w kierunku Bernadowa – teren leżący poza granicami miasta Sopotu (należy do Gdyni)
9.    Teren za Zamkową Górą – teren prywatny
10.    Teren pomiędzy al. Niepodległości, a torami przy granicy Sopotu z Gdynią – w odległości mniejszej niż 150m znajduje się działka z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną.
11.    Likwidacja schroniska – gmina ma obowiązek zapewnić opiekę nad zwierzętami, obecnie żadna gmina nie wyraziła zgody na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z Sopotu. Przedmiotem konsultacji jest wskazanie nowego miejsca na schronisko dla zwierząt, a nie jego likwidacja.
12.    Teren byłej odłowni dzików, zlokalizowany na końcu wąwozu za kompostownikiem – negatywna opinia Lasów Państwowe - Nadleśnictwo Gdańsk, gdyż jest to szlak wędrówek dzikich zwierząt.
13.    Teren na końcu ul. Reja na terenie lasu – teren Lasów Państwowych, które wyraziły negatywną opinię w sprawie lokalizacji schroniska na ich terenie (nie ma możliwości odkupu tego terenu od Lasów Państwowych)
14.    Pozostawienie schroniska w obecnym miejscu – schronisko przy ul. 1 Maja w Sopocie powstało w 1963 roku, kiedy nie obowiązywały żadne przepisy, które regulowałyby kwestię jego położenia. W 2002 roku zostało wydane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt Dz. U. z dnia 12 lipca 2004 r. Nr 158 poz.1657. Rozporządzenie wskazuje na minimalna odległość 150m schroniska od różnego rodzaju zabudowań. Wielokrotne kontrole weterynaryjne wskazują na pilną konieczność dostosowania warunków panujących w schronisku do wymogów sanitarnych. Spełnienie tych wymogów nie jest jednak możliwe bez przebudowy i modernizacji schroniska, gdyż takie prace wymagają wydania pozwolenia na budowę. Natomiast stosowne pozwolenie nie zostanie wydane, gdyż schronisko nie spełnia wymogów rozporządzenia. Dlatego nie ma możliwości pozostawienia i modernizacji schroniska w obecnej lokalizacji.

Jak może wyglądać nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sopocie?


Obecnie analizowane są wszystkie zgłoszone przez mieszkańców propozycje lokalizacji nowego domu dla bezdomnych zwierząt. Ostateczna lista pojawi się na stronach urzędu miasta przed 15 lutego. Wspólnie z fachowcami zastanawiamy się jakie założenia powinien spełniać projekt schroniska.

Sopockie schronisko wciąż będzie małe - aktualnie przebywa w nim 80 psów tyle samo kotów, a ich liczba przez ostatnie lata się zmniejszała. Zarówno usytuowanie jak i układ budynków ma zapewniać jak największy komfort zwierzętom, pracownikom i wolontariuszom. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów oraz właściwemu ukształtowaniu architektury zminimalizowany będzie hałas.
W schronisku mają się znaleźć: ocieplane boksy z przestronnymi wybiegami, oraz zaplecze weterynaryjne gwarantujące najlepszą opiekę. Szczególną troską otoczone będą zwierzęta chore, np. znalezione na ulicy po potrąceniu przez samochód, nowo przybyłe do azylu czworonogi poddane kwarantannie i obserwacji.

 

Nie tylko schronisko dla bezpańskich zwierząt


Rozważamy budowę małego hotelu dla zwierząt, który na pewno przyda się sopocianom. Wciąż jednak będzie to miejsce, które pomaga zagubionym czworonogom i ich właścicielom w odnalezieniu się nawzajem. Schronisko w nowym miejscu rozbuduje ofertę edukacyjną - obecnie we współpracy z przedszkolami i szkołami uwrażliwia najmłodszych sopocian i uczy ich kontaktów ze zwierzętami. Na pewno nie przewidujemy cmentarza dla zwierząt ani krematorium, nie wymagają tego przepisy.

Po wyborze lokalizacji schroniska przystąpimy do etapu projektowania, który również zostanie skonsultowany z okolicznymi mieszkańcami. Wspólnie zastanowimy się nad układem budynków, potrzebami parkingowymi oraz dojazdem.

 

Ciąg dalszy konsultacji


Od 15 lutego do 20 marca br. będzie trwało głosowanie, w trakcie którego mieszkańcy będą mogli wskazać najlepszą, ich zdaniem, opcję. Głos będzie można oddać w tradycyjny sposób - wrzucając go do urny, która będzie stała w gmachu Urzędu Miasta, bądź też drogą elektroniczną. Szczegóły dotyczące głosowania internetowego  przedstawione zostaną w najbliższych tygodniach.
Jeszcze w tym roku przygotowany zostanie projekt koncepcyjny, na który w tegorocznym budżecie zabezpieczone są środki finansowe. Budowa nowego domu dla zwierząt powinna rozpocząć się na przełomie 2015 i 2016 r. Szacuje się, że może kosztować około 2 - 3 mln złotych.


 

baner schronisko 2

Wybierz jedną z 3 lokalizacji:

 

 

Lokalizacja nr 1 (ul. Malczewskiego)*

Lokalizacja nr 2 (za osiedlem Brodwino)

Lokalizacja nr 3 (ul. 23 Marca za osiedlem Przylesie)

 

* Dodatkowo możesz wskazać dokładne miejsce budowy schroniska w ramach tej lokalizacji (wariant A lub B).

 


Wariant A
ul. Malczewskiego za cmentarzem komunalnym
po przeciwnej stronie drogi

Wariant B  
tzw. Wąwóz Lucjana, ul. Malczewskiego

Haromonogram konsultacji

 

5 stycznia - 7 lutego 2015

Składanie propozycji lokalizacji schroniska przez mieszkańców - w kancelarii urzędu lub mailowo na adres katarzyna.alesionek@um.sopot.pl

 

22 stycznia (czwartek) godz. 17:00

Państwowa Galeria Sztuki (Plac Zdrojowy 2)


24 stycznia (sobota) godz. 10:00 

wycieczka po proponowanych lokalizacjach zbiórka pod Urzędem Miasta Sopotu

 

27 stycznia (wtorek) godz. 18:00

Brodwino, Szkoła Podstawowa nr 9

 

29 stycznia (czwartek) godz. 17:00

Przylesie, sala spółdzielni mieszkaniowej ul. 23 Marca 77 C

 

15 lutego - 20 marca 2015

Głosowanie na wybraną lokalizację - drogą internetową lub tradycyjną

Regulamin głosowania


1. Głosowanie na lokalizację nowego schroniska dla zwierząt w Sopocie trwa od 15 lutego do 20 marca 2015 roku.


2. Organizacją głosowania zajmują się pracownicy Urzędu Miasta Sopotu

3. Nadzór nad głosowaniem sprawuje Zespół ds. konsultacji społecznych z mieszkańcami Sopotu na temat lokalizacji schroniska dla zwierząt powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu nr 70/2015.

3. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Sopotu który ukończył 16 lat.

3. Każda osoba biorąca udział w głosowaniu może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania.

4. Karta wypełniona przez udział w ankiecie internetowej jest równoznaczna z oddaniem głosu w formie papierowej.

5. Głos uznaje się za ważny gdy, spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:
- na karcie do głosowania została skreślona 1 odpowiedź w postaci znaku „X” przy wybranej lokalizacji;
- gdy uczestnik głosowania oddając głos podał swoje dane: imię, nazwisko i adres zamieszkania
- został oddany w ankiecie internetowej na stronie miasta lub w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania na karcie wydanej przez Urząd Miasta Sopotu.

6. W przypadku wybrania Lokalizacji nr 1 głosujący może również odpowiedzieć na pytanie nr 2, ale nie jest ono obowiązkowe i nie ma wpływu na ważność oddanego głosu.

7. Przeliczenia głosów dokonuje Zespół ds. konsultacji społecznych z mieszkańcami Sopotu na temat lokalizacji schroniska dla zwierząt.

8. Wyniki głosowania po przeliczeniu zostaną niezwłocznie przekazane Radzie Miasta Sopotu i podane do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową miasta i stosowny komunikat do mediów.

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |