muza_2012_3

Sopocka Muza

Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, ustanowiona w 1974 roku na wniosek środowisk twórczych, pierwotnie funkcjonowała jako Srebrna lub Brązowa Plakieta. Statuetka „Sopockiej Muzy" zastąpiła plakietę w 1993 r., ale w obecnej (stałej już formie), autorstwa Jana Szczczypki, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, przyznawana jest od 1996 r.

 

Laureaci w dziedzinie kultury i sztuki

 • Henryk Debich – 1975
 • Roman Heising – 1976
 • Marian Mokwa – 1977
 • Kira Popławska – 1978
 • Adam Smolana – 1979
 • Maria i Andrzej Szypowscy – 1984
 • Zygmunt Karolak – 1986
 • Adam Haupt – 1987
 • Jerzy Zabłocki – 1987
 • Stanisława Fleszarowa-Muskat – 1988
 • Franciszek Mamuszka – 1989
 • Władysław Walentynowicz – 1990
 • Józefa Wnukowa – 1991
 • Stanisław Horno-Popławski – 1991
 • Teresa Ferenc – 1991
 • Redakcja „Gwiazda Morza” – 1991
 • Kiejstut Bereźnicki – 1993
 • Jerzy Afanasjew – 1993
 • Wojciech Rajski – 1994
 • Józef Golec – 1994
 • Krzysztof Korzelecki – 1994
 • Jan Góra – 1995
 • Zbigniew Jankowski – 1995
 • Hanna Domańska – 1995
 • Wojciech Misiuro – 1995
 • Krzysztof Niedałtowski – 1995
 • Andre Hubner Ochodlo - Teatr Atelier – 1996
 • Krzysztof Kuczkowski – Dwumiesięcznik Literacki TOPOS – 1996
 • Alina Afanasjew – 1997
 • Krzysztof Gordon – 1997
 • Ryszard Ronczewski – 1999
 • Ewa Moskalówna - 2000
 • Stowarzyszenie SYBIR PRO MEMENTO – 2000
 • Leszek Możdżer – 2001
 • Maria Teresa Kuczyńska – 2002
 • Joanna Bogacka – 2003
 • Prof. Krzysztof Sperski – 2004
 • Prof. Maria Targońska – 2005
 • Franciszek Walicki – 2006
 • Prof. Henryk Cześnik – 2006
 • Wacława Zula Strzelecka – 2007
 • Alicja Gruca i Robert Florczak – 2008
 • Janusz Hajdun – 2008 (Elżbieta Hajdun)
 • Wojciech Staroniewicz – 2009
 • „Teatr przy Stole” – 2010
 • Wojciech Kass – 2011
 • Krystyna Łubieńska – 2012
 • Józef Czerniawski – 2013
 • Adam Nalepa – 2013
 • Sylwia Góra-Weber – 2014
 • Joanna Czajkowska 2015

 Laureaci w dziedzinie nauki

 • Prof. Józef Bachórz – 1998
 • Prof. Czesław Druet – 1997
 • Prof. Michał Woźniak – 2002
 • Prof. Lech Bednarski – 2003
 • Aleksander Hall – 2004
 • Prof. Andrzej Myśliwski – 2005
 • Prof. Andrzej Rynkiewicz – 2006
 • Prof. Włodzimierz Przybylski – 2007
 • Prof. Grażyna Kowalewska – 2008
 • Dr hab. Piotr Trzonkowski 2009
 • Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz – 2010
 • Prof. dr hab. Krzysztof Liberek – 2011
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski – 2012
 • Prof. dr hab. Alicja Kosakowska – 2013
 • Dr inż. Krystian Zawadzki – 2014
 • Prof. dr hab. Edward Breza - 2015

Sopocka Muza dla Młodych Twórców

Nagroda przysługująca twórcom przed 30 rokiem życia i przyznawana jest na pUchwała Rady Miasta Sopotu nr VIII/199/03 z dnia 19.12.2003.

 • Marek Okrassa – 2005
 • Magdalena Hueckel i Agata Serafin – 2006
 • Przemysław Reichel – 2007
 • Zofia Wolff – 2008
 • Anna Reinert – 2009
 • Joanna Knitter – 2010
 • Wojciech Kasperski – 2010
 • Anna Wilczewska – 2011
 • Alicja Domańska – 2012
 • Katarzyna Ustowska – 2013
 • Piotr Kaliński – 2014
 • Piotr Kosewski - 2015

Mecenas Kultury Sopotu

Mecenas Kultury Sopotu przyznawany jest od roku 2000. Tutuł ten przyznaje Prezydent Miasta Sopotu za najefektywniejszą i najciekawszą formę wsparcia sopockiej kultury. Mecenasem Kultury może zostać podmiot nienależący do sektora finansów publicznych. Wraz z tytułem otrzymuje się dyplom i honorową plakietę. Tytuł ten otrzymać można tylko raz.

WIĘCEJ

Mecenas Sportu Sopotu

Tytuł „Mecenasa Sportu" jest nagrodą honorową, która otrzymać można tylko raz. Tytuł ten wraz z dyplomem i honorową plakietą przyznaje się osobie fizycznej lub prawnej za najbardziej efektywne formy wspierania lub sponsorowania zawodników, zespołów, stowarzyszeń kultury fizycznej.

WIĘCEJ

Nagroda za najlepszą pracę dyplomową

Co roku istnieje możliwość zgłaszania do konkursu prac dyplomowych (magisterskich i doktorskich) związanych tematycznie z Sopotem.

WIĘCEJ

NAGRODY PREZYDENTA

 

Prezydent Sopotu przyznaje następujące nagrody:

 

Sopocka Muza, Mecenas Kultury Sopotu, Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, Mecenas Sportu Sopotu, Sopockie Serce, Nagrody okolicznościowe, Nagroda „Za zasługi dla Sopotu", Nagroda za najlepszą pracę dyplomową

 

WIĘCEJ

Sopockie Serce

„Sopockie Serce" to coroczna nagroda dla organizacji pozarządowej za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców ustanowiona zarządzeniem 904/2006 Prezydenta Miasta Sopotu. Nagrodę stanowi dyplom i gratyfikacja finansowa

WIĘCEJ

Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu przyznawane są zawodnikom, drużynom i trenerowi zamieszkującym w Sopocie lub reprezentującym sopockie stowarzyszenie kultury fizycznej za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Ustalone zostały się następujące kategorie nagród Prezydenta Miasta Sopotu: Sportowiec Roku, Sportsmenka Roku, Młodzieżowy Sportowiec Roku, Trener Roku oraz Drużyna Roku. Oprócz tego co roku przyznawane są wyróżnienia w kategoriach Sportowa Impreza Roku oraz Rekreacyjna Impreza Roku

WIĘCEJ

Konkurs Rilkego

Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu wręczane są w Konkursie im. J.M. Rilkego organizowanym przez TOPOS co dwa lata podczas Festiwalu Poezji oraz w organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną konkursie „O Złote Pióro Sopotu"

WIĘCEJ
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |