Sopocki projekt adaptacji zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Goyki oraz Parku Północnego na potrzeby biblioteki publicznej i ArtInkubatora z dofinansowaniem UE

logotypy eu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

7 czerwca br. Sopot podpisał umowę o dofinansowanie na ponad 9 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-20. W rozstrzygniętym konkursie dofinansowano 17 projektów z 58 złożonych. 7 czerwca umowę o dofinansowanie podpisało 11 wnioskodawców, w tym z Sopotu, Gdyni, Krokowej i Bytowa. Sopot otrzymał wsparcie na adaptację zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Goyki oraz Parku Północnego na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej.

Wiceprezydent Miasta Sopotu Joanna Cichocka-Gula i Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisali 7 czerwca br. umowę na dofinansowanie projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe” Działania 8.3. Realizacja projektu zakłada zachowanie i udostępnienie turystom i społeczności lokalnej miejsc o cennych walorach przyrodniczych (Park Północny) i kulturowych (zespół willowo-parkowy przy ul. Goyki). W ramach projektu planowana jest renowacja budynków przy ul. Goyki, zagospodarowanie cennego przyrodniczo założenia ogrodowo-parkowego wokół rezydencji, zabezpieczenie drzewostanu oraz poprawa infrastruktury technicznej Parku Północnego, udostępnienie zachowanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego społeczności lokalnej oraz turystom. Wprowadzenie do zrewitalizowanych obiektów nowych funkcji (ArtInkubatora i biblioteki publicznej) umożliwi przepływ idei między artystami, odbiorcami sztuki (turyści, mieszkańcy) i przedstawicielami zawodów kreatywnych oraz pozwoli na inkubowanie nowych projektów artystycznych i kulturalnych.

„W praktyce oznacza to, iż będziemy mogli przystąpić do rewitalizacji pięknego terenu zielonego tj. Parku Północnego oraz kompleksowego remontu zabytkowej willi i domku myśliwskiego na Goyki. Dodatkowo zrewitalizowany zostanie też zabytkowy park okalający wille. Naszym celem było z jednej strony przywrócenie świetności cennemu sopockiemu zabytkowi, a z drugiej – przystosowanie go do celów społeczno-kulturalnych” – mówi Wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Gula. „Idea ArtInkubatora odnosi się do funkcjonujących na świecie przestrzeni i instytucji, których celem jest wspomaganie młodych artystów i wspieranie ich startu w zawodzie, ale także tworzenie warunków do dzielenia się sztuką z lokalną społecznością. Dodatkowym atutem tego miejsca będzie usytuowanie z tzw. Domku Myśliwskim – oficynie – Filii Biblioteki Sopockiej z przeznaczeniem na działalność skierowana do rodzin. Ponadto zajęciom plenerowym służyć ma zabytkowy park, który powróci do swej świetności. Efekty pracy artystów czy też działania mieszkańców powstałe z inspiracji ArtInkubatora znajdą swoje miejsce w Parku Północnym, który po rewitalizacji uzyska przestrzeń  służącą prezentacji sztuki. To polaczenie obu miejsc zwiększy atrakcyjności projektu, pozwoli gościom przybywającym do Sopotu odbyć  spacer, podczas którego będą mogli lepiej poznać miasto” - dodaje.

Warto podkreślić, że niewątpliwą szansą na wykreowanie atrakcyjnego miejsca zwiedzania jest historia rezydencji przy Goyki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności przedstawicieli tzw. „Szkoły Sopockiej”, którzy na ścianach wnętrz pozostawili swój trwały malarski ślad. Szansa na przyciągnięcie entuzjastów historii jest tym większa, że wiele oryginalnych elementów zachowało się, w tym szczególnie interesujący mógłby stać się bunkier zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, w tej chwili niedostępny ze względu na bardzo zły stan techniczny. Również Park Północny, założony przez budowniczego kurortu Jana Jerzego Haffnera, daje możliwości nawiązania do historii uzdrowiska, dzięki możliwości przywrócenia pierwotnego układu alejek, nadania dawnych funkcji.

Sam ArtInkubator dysponował będzie pracowniami, udostępnianymi (wynajmowanymi) twórcom-rezydentom na określony czas i na potrzeby realizacji projektów artystycznych, salami wystawienniczymi oraz przestrzeniami ekspozycyjnymi w parku urządzonymi dla potrzeb publicznej prezentacji kolekcji stałych oraz prac rezydentów, salami spotkań/konferencyjnymi, pomieszczeniami warsztatowymi, punktami informacyjnymi o historii obiektu, całorocznym zapleczem gastronomicznym.

Głównymi odbiorcami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie w odrestaurowanym budynku przy ul. Goyki będą dzieci do 12 roku życia (zabawy edukacyjno - tematyczne, warsztaty dot. literatury, przedstawienia teatralne, itp.). Atutem miejsca będzie również możliwość wykorzystania do powyższych działań przestrzeni odrestaurowanego parku wokół budynku. Odrestaurowany park będzie pełnił funkcję „galerii plenerowej”, w której prezentowane będą czasowe ekspozycje twórczości powstającej w ArtInkubatorze. Będzie to także miejsce gdzie odbywać się będą sezonowe koncerty i prezentacje muzyczne na świeżym powietrzu oraz miejsce ekspozycji plenerowych. Ponadto w parku powstaną, ścieżki prezentujące dorobek artystyczny twórców, prezentujące historię Sopotu w formie ścieżki edukacyjnej, indywidualnie zrealizowane urządzenia zabawowe dla dzieci, pobudzające kreatywność i inspirujące do aktywności artystycznej (aranżowanie przestrzeni, teatrzyk itp.).

Osoby, które chciałyby zapoznać się głębiej z projektem lub wnieść swoje uwagi proszone są o kontakt z plastykiem miejskim, p. Klaudyną Karczewską-Szymkowiak, tel. 058-52-13-785, e-mail: klaudyna.karczewska@um.sopot.pl lub z p. Agnieszką Rek-Gornowicz, tel. 058-52-13-677, e-mail: agnieszka.rek@um.sopot.pl .

Szerzej o projekcie „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej”:

Celem nadrzędnym projektu jest zachowanie cennego dziedzictwa kulturowego i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Sopotu i województwa pomorskiego. wśród celów bezpośrednich znalazły się: ochrona cennego dziedzictwa kulturowego Sopotu występującego w projekcie pod postacią zespołu willowo-parkowego przy ul. Goyki 1 i 3 oraz fragmentu Parku Północnego, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej Sopotu poprzez zwiększenie atrakcyjności infrastruktury turystycznej, udostępnienie cennego dziedzictwa kulturowego mieszkańcom i turystom, poprawę oferty turystycznej, wydłużenie szlaków spacerowych. Ponadto projekt służy zwiększeniu dostępu do edukacji kulturalnej dla dzieci z obszarów sąsiadujących z Zespołem willowo-parkowym oraz turystów i udostępnieniu nowych powierzchni użytkowych, w tym na działalność artystyczną i wystawienniczą.

Dzięki niemu zwiększy się kontakt turystów i mieszkańców z artystami w celu większego oddziaływania sztuki i na sztukę.

Wśród efektów jakie będą zauważalne już w 2018 roku są przede wszystkim zabezpieczone przed zniszczeniem i udostępnione mieszkańcom i turystom 2 obiekty dziedzictwa kulturowego. Będzie to pierwszy w tym kwartale Sopotu obiekt zabytkowy udostępniony turystom, którego atrakcyjność zwiększona będzie poprzez funkcję kulturalną w nim zlokalizowaną. Ponadto uruchomienie w odrestaurowanym budynku przy ul. Goyki 3 ArtInkubatora, którego działalność polegać będzie na tworzeniu warunków i zachęt do uprawiania różnorodnej twórczości artystycznej. ArtInkubator dysponował będzie pracowniami, udostępnianymi (wynajmowanymi) twórcom-rezydentom na określony czas i na potrzeby realizacji projektów artystycznych, salami wystawienniczymi oraz przestrzeniami ekspozycyjnymi w parku urządzonymi dla potrzeb publicznej prezentacji kolekcji stałych oraz prac rezydentów, salami spotkań/konferencyjnymi, pomieszczeniami warsztatowymi, punktami informacyjnymi o historii obiektu, całorocznym zapleczem gastronomicznym.

Jedną w największych atrakcji będzie uruchomienie w odrestaurowanym budynku przy ul. Goyki 1 strefy edukacyjno-animacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie. Głównymi odbiorcami strefy będą dzieci do 12 roku życia (zabawy edukacyjno - tematyczne, warsztaty dot. literatury, przedstawienia teatralne, itp.). Atutem miejsca będzie również możliwość wykorzystania do powyższych działań przestrzeni odrestaurowanego parku wokół budynku. Odrestaurowany park będzie pełnił funkcję "galerii plenerowej" w której prezentowane będą czasowe ekspozycje twórczości powstającej w

ArtInkubatorze. Będzie to także miejsce gdzie odbywać się będą sezonowe koncerty i prezentacje muzyczne na świeżym powietrzu oraz miejsce ekspozycji plenerowych. Ponadto w parku powstaną, ścieżki prezentujące dorobek artystyczny twórców, prezentujące historię Sopotu w formie ścieżki edukacyjnej, indywidualnie zrealizowane urządzenia zabawowe dla dzieci, pobudzające kreatywność i inspirujące do aktywności artystycznej (aranżowanie przestrzeni, teatrzyk itp.). Powyższe efekty pozwolą na zwiększenie liczby odwiedzin w obiektach objętych projektem o blisko 24 000 osób rocznie!

Wartość projektu „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej” wynosi 19 023 687,86, wysokość dofinansowania to 9 275 869,68 zł.

Inwestycja zakończy się w 2018 roku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |