serce

Sopockie Serce

Rok 2007

 

Nagrodę w roku 2007 otrzymał CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w uznaniu działań na rzecz mieszkańców Sopotu, a w szczególności za wypracowanie skutecznego programu walki z długotrwałym bezrobociem, i realizację projektu Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Na Fali”. Projekt ten poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych, kompleksowe szkolenia, praktyki, doradztwo zawodowe pomaga długotrwale bezrobotnym powrócić do pracy i aktywnego życia zawodowego. Metody stosowane przez Caritas przeciwdziałają dyskryminacji, nierówności oraz wykluczeniu na rynku pracy. Zaangażowanie się w projekt pracowników Caritas pozwala bezrobotnym podnieść jakość swojego życia zawodowego i osobistego. Po zakończeniu programu opiekunowie nadal troszczą się o byłych uczestników. Interesują się ich losem i zawsze chętnie udzielają fachowych konsultacji. Świadectwem tego są pozytywne opinie ich podopiecznych, którzy dzięki wsparciu Caritas nie tylko znaleźli pracę, ale także uwierzyli w siebie i w ludzką bezinteresowność. Jednym z powodów sukcesu Stowarzyszenia jest harmonijna współpraca z samorządem lokalnym, co dobrze służy naszemu Miastu i jego mieszkańcom.

 

Prezydent przyznał też wyróżnienia sopockiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON za pełne poświęcenia oraz zaangażowania niesienie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich bliskim, pani dr Enid Mayberry Senter, założycielce i prezes The Anglo-American-Polish Association, za bezinteresowność i poświęcenie oraz za wieloletnią i efektywną działalność na rzecz miasta Sopotu oraz jego mieszkańców, obejmującą między innymi przekazanie polskim bibliotekom i szkołom wielu wartościowych anglojęzycznych książek, zorganizowanie w Wielkiej Brytanii licznych staży zawodowych dla personelu medycznego oraz wspieranie nauki języka angielskiego i matematyki w domach dziecka, a także Stowarzyszeniu Twórczemu i Edukacyjnemu „Wyspa” za niekonwencjonalne sposoby nauczania dzieci i młodzieży oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu zbliżenie świata dzieci i dorosłych.

Rok 2006

 

W roku 2006 nagrodę Sopockie Serce” Prezydent Miasta Sopotu przyznał „Sopockiemu Oddziałowi Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za wybitne osiągnięcia w ciągu 59 lat działalności na terenie naszego miasta. Związek skupia 1600 członków, często jest to już czwarte pokolenie sopocian, kierujących się zasadą wzajemnej pomocy, przyjaźni i radości. Wypracowany perspektywiczny model wielopokoleniowej współpracy seniorów z ludźmi młodymi stał się skuteczną formą integracji społeczności lokalnej. Dewizą organizacji jest troskliwa opieka nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi, dbałość o ich sprawność fizyczną i intelektualną. Związek pozyskuje dla swojej działalności wielu sprzymierzeńców w różnych środowiskach. Harmonijna współpraca organizacji z samorządem lokalnym dobrze służy naszemu Miastu i jego mieszkańcom.


Prezydent przyznał też wyróżnienia sopockiemu Stowarzyszeniu im. Św. Siostry Faustyny za pełną poświęcenia służbę osobom wkraczającym w ostatni etap życia, i Stowarzyszeniu Penitencjarnemu „Patronat” za wieloletnia efektywną działalność na rzecz pomocy i resocjalizacji więźniów oraz opieki nad ich rodzinami.

Sopocka Muza

Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, ustanowiona w 1974 roku na wniosek środowisk twórczych, pierwotnie funkcjonowała jako Srebrna lub Brązowa Plakieta. Statuetka „Sopockiej Muzy" zastąpiła plakietę w 1993 r., ale w obecnej (stałej już formie), autorstwa Jana Szczczypki, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, przyznawana jest od 1996 r.

WIĘCEJ

Mecenas Kultury Sopotu

Mecenas Kultury Sopotu przyznawany jest od roku 2000. Tutuł ten przyznaje Prezydent Miasta Sopotu za najefektywniejszą i najciekawszą formę wsparcia sopockiej kultury. Mecenasem Kultury może zostać podmiot nienależący do sektora finansów publicznych. Wraz z tytułem otrzymuje się dyplom i honorową plakietę. Tytuł ten otrzymać można tylko raz.

WIĘCEJ

Mecenas Sportu Sopotu

Tytuł „Mecenasa Sportu" jest nagrodą honorową, która otrzymać można tylko raz. Tytuł ten wraz z dyplomem i honorową plakietą przyznaje się osobie fizycznej lub prawnej za najbardziej efektywne formy wspierania lub sponsorowania zawodników, zespołów, stowarzyszeń kultury fizycznej.

WIĘCEJ

Nagroda za najlepszą pracę dyplomową

Co roku istnieje możliwość zgłaszania do konkursu prac dyplomowych (magisterskich i doktorskich) związanych tematycznie z Sopotem.

WIĘCEJ

Nagrody „trójmiejskie”, przyznawane przez trzech Prezydentów: Gdańska, Gdyni i Sopotu

Prezydent Miasta Sopotu przyznaje co roku nagrodę w ramach Gdańsk Press Photo organizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz podczas Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Trójmiasto organizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART.

WIĘCEJ

Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu przyznawane są zawodnikom, drużynom i trenerowi zamieszkującym w Sopocie lub reprezentującym sopockie stowarzyszenie kultury fizycznej za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Ustalone zostały się następujące kategorie nagród Prezydenta Miasta Sopotu: Sportowiec Roku, Sportsmenka Roku, Młodzieżowy Sportowiec Roku, Trener Roku oraz Drużyna Roku. Oprócz tego co roku przyznawane są wyróżnienia w kategoriach Sportowa Impreza Roku oraz Rekreacyjna Impreza Roku

WIĘCEJ
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |