SPRAWY DO ZAŁATWIENIA

Wykaz najważniejszych spraw do załatwienia:

 

  1. Dowód Osobisty
  2. Rejestracja pojazdu
  3. Zameldowanie/Wymeldowanie
  4. Podatki i opłaty lokalne
  5. Pełnomocnictwa
  6. Impreza masowa – wniosek
  7. Pozwolenie na budowę
  8. Dodatki mieszkaniowe
  9. Dodatek energetyczny

 

Pozostałe procedury znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych lub ich braku oraz innych zaświadczeń

 

Opis procedury

W celu uzyskania zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych lub ich braku albo innego zaświadczenia wymagającego potwierdzenia Wydziału Finansowego należy złożyć w kancelarii ogólnej (pokój nr 16 na parterze) prawidłowo wypełniony formularz wniosku.

Formularze

Opis procedury

Wniosek

Miejsce

pokój nr 1 parter

Telefon

(058) 521-36-17

Godziny pracy

poniedziałek od 10.00 do 18.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30

Okres oczekiwania

Niezwłocznie, nie późnej niż w terminie 7 dni.

Opłaty administracyjne

 

Opłaty skarbowe

21 zł za zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, 17 zł za pozostałe zaświadczenia

Podstawy prawne

 

Uwagi

Płatności dokonuje się na konto Urzędu Miasta Sopotu 
nr  70 10201811 0000 0802 0373 5651

Podatki i opłaty lokalne

Spis telefonów do wydziałów Urzędu Miasta

pokój stanowisko kontakt
16 Kancelaria ogólna

+48 58 5213 722
+48 58 5213 723
fax +48 58 551 01 33

kancelaria@sopot.pl

41 Sekretariat Prezydenta Miasta Sopotu tel. +48 58 5213 750
fax +48 58 551 26 87
42 Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

tel. +48 58 5213 750
fax +48 58 551 26 87

jacek.karnowski@um.sopot.pl 

71 Sekretariat Wiceprezydentów tel. +48 58 5213 609
tel. + 48 58 5213 613
72 Wiceprezydent Miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim
tel. +48 58 5213 608
70 Wiceprezydent Miasta Marcin Skwierawski tel. +48 58 5213 611
1 Sekretariat wydz. finansowego tel. +48 58 5213 617
1A Skarbnik Miasta Mirosław Goślicki

tel. +48 58 5213 618

miroslaw.goslicki@um.sopot.pl 

41 Sekretariat Sekretarza Miasta

tel. +48 58 5213 750
fax +48 58 551 26 87

40 Sekretarz Miasta Wojciech Zemła wojciech.zemla@um.sopot.pl 
 46 Rzecznik Prasowy
Izabela Heidrich
tel. +48 58 5213 847
fax +48 58 5213 892
tel. 505 148 130
izabela.heidrich@um.sopot.pl

 

pokój stanowisko kontakt
112 A Audyt Wewnętrzny tel. +48 58 5213 660
112 A Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontroli tel. +48 58 5213 660
11 D-E Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. +48 58 5213 669
94-95 Konserwator Zabytków Miasta Sopotu

tel. +48 58 5213 624

25 Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy tel. +48 58 5213 733
     
WIĘCEJ

Internetowy System Informacji Przestrzennej

Internetowy System Informacji Przestrzennej oparty na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 

https://mapa.um.sopot.pl/

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |