Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Asekuracja dla Państwowej Straży Pożarnej

15.08.2019

Dnia 30 lipca 2019r. ok. godz. 12:15 strażnicy miejscy pełniąc służbę patrolową z polecenia Dyżurnego Straży Miejskiej udali się na ul. Piastów w celu asekuracji czynności podjętych przez sopockich strażaków w zakresie wycinania drzewa zagrażającego bezpieczeństwu obywateli. Municypalni zabezpieczyli teren prowadzonych prac oraz kierowali ruchem w celu uniknięcia dodatkowego zagrożenia.

Dnia 30 lipca 2019r. ok. godz. 12:15 strażnicy miejscy pełniąc służbę patrolową z polecenia Dyżurnego Straży Miejskiej udali się na ul. Piastów w celu asekuracji czynności podjętych przez sopockich strażaków w zakresie wycinania drzewa zagrażającego bezpieczeństwu obywateli. Municypalni zabezpieczyli teren prowadzonych prac oraz kierowali ruchem w celu uniknięcia dodatkowego zagrożenia.

ROZWIŃ

Wspólna kampania informacyjna SM, MOPS i KMP

15.08.2019

Jak co roku w sezonie letnim do naszego miasta przyjeżdżają osoby bezdomne
ze wszystkich zakątków Polski licząc na hojność osób wypoczywających w Sopocie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami socjalnymi MOPS Sopot oraz funkcjonariuszami Policji w dniach 24 i 25 lipca br. odwiedzili lokale gastronomiczne i inne miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów przekazując informacje, a tym samym zwiększając świadomość społeczną odnośnie uzależnienia jakim jest dawanie pieniędzy osobom żebrzącym na ulicy. Wskazano mieszkańcom i turystom właściwą ścieżkę umożliwiającą kompleksową pomoc potrzebującym oraz wręczano ulotki informacyjne. 

Jak co roku w sezonie letnim do naszego miasta przyjeżdżają osoby bezdomne
ze wszystkich zakątków Polski licząc na hojność osób wypoczywających w Sopocie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami socjalnymi MOPS Sopot oraz funkcjonariuszami Policji w dniach 24 i 25 lipca br. odwiedzili lokale gastronomiczne i inne miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów przekazując informacje, a tym samym zwiększając świadomość społeczną odnośnie uzależnienia jakim jest dawanie pieniędzy osobom żebrzącym na ulicy. Wskazano mieszkańcom i turystom właściwą ścieżkę umożliwiającą kompleksową pomoc potrzebującym oraz wręczano ulotki informacyjne. Niezwykle ważne jest, abyśmy byli świadomi, że wrzucając pieniądze do puszki osoby żebrzącej tylko pogłębiamy jej uzależnienie a nie pomagamy. Zgodnie z art. 58§1 k.w. kto ma środki egzystencji lub będąc zdolnym do pracy żebrze w miejscu publicznym podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł lub karze nagany. Natomiast karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny podlega ten kto skłania do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę.

ROZWIŃ

Obchody Święta Policji

26.07.2019

Dnia 18 lipca 2019r. w ramach obchodów Święta Policji połączonych z 100 rocznicą powołania Policji Państwowej na pl. Przyjaciół Sopotu odbył się festyn dla mieszkańców Sopotu i turystów. W miasteczku policyjnym zostały zaprezentowane stoiska i sprzęty służbowe sopockich policjantów oraz współpracujących z nimi służb i instytucji. Straż Miejska przygotowała moc atrakcji dla najmłodszych m. in. Miasteczko drogowe – Autochodzik, który cieszył się olbrzymią popularnością, gry i konkursy, za które każdy
z uczestników otrzymał nagrodę. Nasi municypalni wraz z zaproszonymi zespołami innych służb rozegrali także turniej koszykówki ulicznej.

 

Dnia 18 lipca 2019r. w ramach obchodów Święta Policji połączonych z 100 rocznicą powołania Policji Państwowej na pl. Przyjaciół Sopotu odbył się festyn dla mieszkańców Sopotu i turystów. W miasteczku policyjnym zostały zaprezentowane stoiska i sprzęty służbowe sopockich policjantów oraz współpracujących z nimi służb i instytucji. Straż Miejska przygotowała moc atrakcji dla najmłodszych m. in. Miasteczko drogowe – Autochodzik, który cieszył się olbrzymią popularnością, gry i konkursy, za które każdy
z uczestników otrzymał nagrodę. Nasi municypalni wraz z zaproszonymi zespołami innych służb rozegrali także turniej koszykówki ulicznej.

 

ROZWIŃ

Nietrzeźwy kierowca zatrzymany przez Komendanta SM w Sopocie

26.07.2019

Kierowca samochodu marki Kia, który jeździł po Sopocie szukając miejsca
do zaparkowania podjechał do komendanta Straży Miejskiej w Sopocie nadzorującego prace strażników miejskich przy ul. Kubacza i zapytał go, czy może zaparkować na skrzyżowaniu. Podczas rozmowy komendant wyczuł od kierowcy woń alkoholu. Zauważył też, że przy drążku zmiany biegów stoi prawie pusta mała butelka wódki. 

Kierowca samochodu marki Kia, który jeździł po Sopocie szukając miejsca
do zaparkowania podjechał do komendanta Straży Miejskiej w Sopocie nadzorującego prace strażników miejskich przy ul. Kubacza i zapytał go, czy może zaparkować na skrzyżowaniu. Podczas rozmowy komendant wyczuł od kierowcy woń alkoholu. Zauważył też, że przy drążku zmiany biegów stoi prawie pusta mała butelka wódki. Prowadzący pojazd potwierdził, że prowadził auto będąc pod wpływem alkoholu tłumacząc się chęcią poprawy humoru po ciężkim dniu. Strażnicy miejscy wezwali na miejsce policjantów, którzy zatrzymali kierowcę. Okazało się, że w wydychanym powietrzu miał nieco mniej niż 0,5 promila alkoholu. Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym mężczyźnie zostaną postawione zarzuty popełnienia wykroczenia, a nie przestępstwa.

ROZWIŃ

Awaria pojazdu elektrycznego

26.07.2019

Dnia 14 lipca 2019r. ok. godz. 12:15 strażnicy miejscy pełniąc służbę patrolową w dolnej części miasta zauważyli na ul. Grunwaldzkiej pod tunelem w kierunku Gdańska pojazd elektryczny, który w wyniku awarii nie mógł w żaden sposób się przemieścić i tym samym całkowicie zablokował ruch powodując duże zagrożenie. 

Dnia 14 lipca 2019r. ok. godz. 12:15 strażnicy miejscy pełniąc służbę patrolową w dolnej części miasta zauważyli na ul. Grunwaldzkiej pod tunelem w kierunku Gdańska pojazd elektryczny, który w wyniku awarii nie mógł w żaden sposób się przemieścić i tym samym całkowicie zablokował ruch powodując duże zagrożenie. Dwa patrole municypalnych podjęły czynności kierowania ruchem oraz starały się pomóc w przestawieniu pojazdu na pobocze. Niestety pojazd był całkowicie zablokowany i dopiero po przybyciu na miejsce mechaników można było go uruchomić. Pomimo dużego nasilenia ruchu na tym odcinku udało się strażnikom zapewnić płynność ruchu.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO