Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

„Bezpieczny Senior na Drodze”

17.01.2020

Straż Miejska w Sopocie wraz z przedstawicielami trójmiejskich władz, Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzędu Marszałkowskiego i wielu innych instytucji
dnia 10 stycznia 2020 r. wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Gdańsku w ramach Programu „Bezpieczny Senior na Drodze”.

Straż Miejska w Sopocie wraz z przedstawicielami trójmiejskich władz, Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzędu Marszałkowskiego i wielu innych instytucji dnia 10 stycznia 2020 r. wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Gdańsku w ramach Programu „Bezpieczny Senior na Drodze”. Podczas konferencji podsumowano wyniki Programu Pilotażowego prowadzonego przez wybrane  Pracownie Psychologiczne w województwie pomorskim,  który miał na celu zwiększenie świadomości seniorów odnośnie posiadania przez nich predyspozycji do kierowania pojazdami oraz ich możliwości i ograniczeń wynikających 

z wieku i stanu zdrowia. Omówiono także założenia programu poświęconego bezpieczeństwu na drogach osób starszych opartego głównie na poznaniu przez seniorów własnych predyspozycji psychologiczno – motorycznych.

ROZWIŃ

Sie ma !

17.01.2020

 

Morze czerwonych serduszek zalało tereny przy Molo w niedzielę 12 stycznia podczas 28  finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pośród przejażdżek ciężkim sprzętem gąsienicowym i ciężarówkami wojskowymi oraz pokazami grupy rekonstrukcyjnej wojska polskiego, aliantów i grupy odtwarzającej wojska specjalne strażnicy miejscy zorganizowali szereg atrakcji dla młodszych i starszych. Przygotowaliśmy konkursy i zabawy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
a także udostępniliśmy radiowóz SM, by wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć jego wyposażenie. Od wielu lat  Straż Miejska w Sopocie bierze udział w tej akcji charytatywnej i będziemy grać z Orkiestrą do końca świata i o jeden dzień dłużej.

Morze czerwonych serduszek zalało tereny przy Molo w niedzielę 12 stycznia podczas 28  finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pośród przejażdżek ciężkim sprzętem gąsienicowym i ciężarówkami wojskowymi oraz pokazami grupy rekonstrukcyjnej wojska polskiego, aliantów i grupy odtwarzającej wojska specjalne strażnicy miejscy zorganizowali szereg atrakcji dla młodszych i starszych. Przygotowaliśmy konkursy i zabawy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
a także udostępniliśmy radiowóz SM, by wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć jego wyposażenie. Od wielu lat  Straż Miejska w Sopocie bierze udział w tej akcji charytatywnej i będziemy grać z Orkiestrą do końca świata i o jeden dzień dłużej.

ROZWIŃ

Mikołajki w Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie

09.12.2019

Chociaż za oknami brak śniegu nastrój świąteczny w Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie gościł 6 grudnia w pełnej krasie. W tym dniu w szkole panował szczególny klimat za sprawą kiermaszu świątecznego, na którym można było kupić świąteczne ozdoby i wypieki zrobione a także sprzedawane przez uczniów i rodziców „ósemki”.

                

Chociaż za oknami brak śniegu nastrój świąteczny w Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie gościł 6 grudnia w pełnej krasie. W tym dniu w szkole panował szczególny klimat za sprawą kiermaszu świątecznego, na którym można było kupić świąteczne ozdoby i wypieki zrobione a także sprzedawane przez uczniów i rodziców „ósemki”.

                Strażniczki miejskie w ramach prezentu mikołajkowego dla wszystkich dzieci przygotowały stoisko z materiałami promocyjnymi oraz zaprosiły milusińskich do wspólnej zabawy w grę edukacyjną utrwalającą zasady bezpieczeństwa na drodze. Gra cieszyła się dużym zainteresowaniem a dzieci chętnie dołączały do zabawy pełniąc rolę pionków na specjalnej planszy do gry.

                Straż Miejska zawsze chętnie uczestniczy w takich wydarzeniach i cieszymy się, że mogliśmy uatrakcyjnić kiermasz szkolny dzięki grze nabytej z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji pn. „Bezpieczne dzieci na drodze”.

               

ROZWIŃ

Debata w WSAiB w Gdyni

09.12.2019

Sopoccy municypalni w środę 4 grudnia mieli niezwykłą przyjemność wzięcia udziału
w debacie organizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni , której tematem przewodnim był język pogardy i przestępstwa popełniane z nienawiści.  Eksperci z zakresu bezpieczeństwa - Piotr Niemczyk – b. zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu UOP, b. ekspert sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych i wykładowca Centralnego Ośrodka Kadr ABW  oraz Marcin Samsel – wykładowca WSAiB Gdynia debatowali  m.in. nt. wzrostu liczby przestępstw z nienawiści związanych z nietolerancją i uprzedzeniami, „publicznej nagonce” na środowiska LGBT  czy sposobach walki
z hejtem.

                Debata skierowana była do szerokiego grona odbiorców od studentów kierunków Prawo
czy Bezpieczeństwo  Wewnętrzne poprzez nauczycieli, dziennikarzy, przedstawicieli samorządu
po przedstawicieli służb mundurowych i związana była z promocją najnowszej książki Piotra Niemczyka pt. „Język pogardy”.

               

 

Sopoccy municypalni w środę 4 grudnia mieli niezwykłą przyjemność wzięcia udziału
w debacie organizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni , której tematem przewodnim był język pogardy i przestępstwa popełniane z nienawiści.  Eksperci z zakresu bezpieczeństwa - Piotr Niemczyk – b. zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu UOP, b. ekspert sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych i wykładowca Centralnego Ośrodka Kadr ABW  oraz Marcin Samsel – wykładowca WSAiB Gdynia debatowali  m.in. nt. wzrostu liczby przestępstw z nienawiści związanych z nietolerancją i uprzedzeniami, „publicznej nagonce” na środowiska LGBT  czy sposobach walki
z hejtem.

                Debata skierowana była do szerokiego grona odbiorców od studentów kierunków Prawo
czy Bezpieczeństwo  Wewnętrzne poprzez nauczycieli, dziennikarzy, przedstawicieli samorządu
po przedstawicieli służb mundurowych i związana była z promocją najnowszej książki Piotra Niemczyka pt. „Język pogardy”.

               

 

ROZWIŃ

„Ekoedukacja – spotkania dla mieszkańców”

09.12.2019

2 grudnia br. w Bibliotece „Broadway” przy ul. Kolberga 9 odbyło się pierwsze
z zaplanowanych spotkań z mieszkańcami miasta Sopotu dotyczące ekoedukacji zorganizowane przez Wydział Biura Promocji i Komunikacji Społecznej UM Sopot.

2 grudnia br. w Bibliotece „Broadway” przy ul. Kolberga 9 odbyło się pierwsze
z zaplanowanych spotkań z mieszkańcami miasta Sopotu dotyczące ekoedukacji zorganizowane przez Wydział Biura Promocji i Komunikacji Społecznej UM Sopot.

Prelegenci opowiedzieli o kampanii edukacyjnej Sopot naturalnie zachęcając do zmian nawyków dot. produkcji odpadów, segregacji śmieci, picia sopockiej wody oraz spalaniu w piecach.

Strażnicy miejscy omówili problem smogu zwracając szczególną uwagę na przyczyny
jak i skutki tego zjawiska. W sposób jasny i zrozumiały pokazaliśmy jakimi materiałami należy palić
w domowych paleniskach, by nie zanieczyszczać powietrza a także poinformowaliśmy o kontrolach przeprowadzanych przez municypalnych oraz o konsekwencjach prawnych jakie możemy zastosować w przypadku ujawnienia nieprawidłowości.

W dniu 9 grudnia o godz. 17 w Sopotece przy ul. Kościuszki odbędzie się drugie spotkanie
z mieszkańcami, na które serdecznie w imieniu organizatorów zapraszamy.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej
  w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.
 2. Dane kontaktowe Administratora:

1)    listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2)    poprzez pocztę e-mail: tomasz.dusza@um.sopot.pl ;

3)    telefonicznie (058) 5213854.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

1)    listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2)    poprzez pocztę e-mail: iod@sopot.pl ;

3)    telefonicznie (058) 5213669.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.).
 2. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

1)    wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia;

2)    z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do:

1)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych;

2)    żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

 

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO