Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Sopockiej Rady Seniorów

09.10.2019

W ubiegły wtorek tj. 1 października br. Straż Miejska gościła w siedzibie PSP przedstawicieli Sopockiej Rady Seniorów, którzy w ramach swoich cyklicznych spotkań oprócz omawiania najważniejszych spraw Rady starają się poszerzać swoją wiedzę o tematy dla nich ważne. W spotkaniu uczestniczył także Prezydent Miasta Sopotu Pan Jacek Karnowski oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. 

W ubiegły wtorek tj. 1 października br. Straż Miejska gościła w siedzibie PSP przedstawicieli Sopockiej Rady Seniorów, którzy w ramach swoich cyklicznych spotkań oprócz omawiania najważniejszych spraw Rady starają się poszerzać swoją wiedzę o tematy dla nich ważne. W spotkaniu uczestniczył także Prezydent Miasta Sopotu Pan Jacek Karnowski oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Strażniczki Miejskie wraz z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili dla seniorów specjalną prelekcję dotyczącą organizacji SM, zakresu działań i czynności podejmowanych przez SM oraz zagrożeniach na jakie narażone są osoby starsze. Ważne jest regularne przypominanie i edukowanie starszego pokolenia w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na ich codzienne życie, dlatego  municypalni starają się sprostać potrzebom i uczestniczą w takich spotkaniach.

ROZWIŃ

Pomorskie Forum Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – dziecko w ruchu drogowym

30.09.2019

Dnia 24 września br. w sali konferencyjnej ERGO ARENY odbyło się Pomorskie Forum BRD – dziecko w ruchu drogowym. Spotkanie, podczas którego w atrakcyjnej formie przekazano wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne odnoszące się do rzeczywistych sytuacji i rozwiązań, skierowane było do nauczycieli szkół i przedszkoli woj. pomorskiego. Sopoccy strażnicy miejscy, którzy od lat są zaangażowani w prowadzenie działań i zajęć profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym również wzięli udział w konferencji.  W programie znalazły się przede wszystkim treści wprowadzające do akcji „Koła stop… Robisz krok”, prelekcje specjalistów, krótki poradnik pierwszej pomocy oraz praktyczne ćwiczenia sytuacji ratunkowych. Nauczyciele otrzymali zestawy materiałów
do realizacji projektu Rajd Edukacyjny „Gotowi do Drogi”, druki oraz materiały odblaskowe
dla grupy lub klasy.

Dnia 24 września br. w sali konferencyjnej ERGO ARENY odbyło się Pomorskie Forum BRD – dziecko w ruchu drogowym. Spotkanie, podczas którego w atrakcyjnej formie przekazano wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne odnoszące się do rzeczywistych sytuacji i rozwiązań, skierowane było do nauczycieli szkół i przedszkoli woj. pomorskiego. Sopoccy strażnicy miejscy, którzy od lat są zaangażowani w prowadzenie działań i zajęć profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym również wzięli udział w konferencji.  W programie znalazły się przede wszystkim treści wprowadzające do akcji „Koła stop… Robisz krok”, prelekcje specjalistów, krótki poradnik pierwszej pomocy oraz praktyczne ćwiczenia sytuacji ratunkowych. Nauczyciele otrzymali zestawy materiałów
do realizacji projektu Rajd Edukacyjny „Gotowi do Drogi”, druki oraz materiały odblaskowe dla grupy lub klasy.

 

ROZWIŃ

„Bezpieczne dzieci na drodze”

30.09.2019

Straż Miejska od wielu lat prowadząc działania profilaktyczne w sopockich przedszkolach i szkołach propaguje prawidłowe zachowania dzieci na drodze. Nasze pociechy już od najmłodszych lat należy uczyć odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i utrwalać tę wiedzę na każdym etapie edukacji.

 

Straż Miejska od wielu lat prowadząc działania profilaktyczne w sopockich przedszkolach i szkołach propaguje prawidłowe zachowania dzieci na drodze. Nasze pociechy już od najmłodszych lat należy uczyć odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i utrwalać tę wiedzę na każdym etapie edukacji.

W tym roku szkolnym zainicjowaliśmy już pierwsze zajęcia „Bezpieczne dzieci
na drodze”, w których wzięli udział wszyscy uczniowie klas pierwszych SP nr 9 przy
ul. Kolberga w Sopocie. Strażniczki miejskie w formie zabawy „Miasteczko ruchu drogowego – Autochodzik” objaśniały zasady bezpiecznego poruszania się na drodze z zachowaniem szczególnej ostrożności, zapoznały dzieci ze znakami drogowymi poziomymi i pionowymi, obowiązującą sygnalizacją świetlną oraz przypomniały o ważnej roli posiadania i używania odblasków. Nauka przez zabawę dzięki możliwości wcielenia się w rolę kierowcy i pieszego, przestrzegając zasad ruchu drogowego, kształtuje u dzieci nawyki prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Pamiętajmy jednak, że edukowanie młodego pokolenia w tym zakresie nie jest jedynie zadaniem municypalnych. Dużą rolę spełniają tu także rodzice, którzy własnym zachowaniem wyrabiają prawidłową postawę u swojego potomstwa.

ROZWIŃ

Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych

18.09.2019

W minioną sobotę 14 września po raz siedemnasty odbył się Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych zorganizowany przez Stowarzyszenie „Na Drodze Ekspresji”. Tegoroczna edycja miała na celu zaprezentowanie ponad 50-ciu podmiotów działających na rzecz mieszkańców Sopotu. 

W minioną sobotę 14 września po raz siedemnasty odbył się Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych zorganizowany przez Stowarzyszenie „Na Drodze Ekspresji”. Tegoroczna edycja miała na celu zaprezentowanie ponad 50-ciu podmiotów działających na rzecz mieszkańców Sopotu. Straż Miejska jak co roku wzięła czynny udział w tej imprezie i przygotowała wiele atrakcji dedykowanych dzieciom, młodzieży i seniorom. Na naszym stoisku mogliście Państwo zasięgnąć informacji odnośnie działań Straży Miejskiej jako jednostki samorządowej powołanej przez Radę Gminy do ochrony porządku publicznego, dla dzieci przygotowaliśmy gry, zabawy i konkursy z nagrodami.

 

 

 

 

 

ROZWIŃ

Ujęcie podejrzanego o posiadanie narkotyków przez strażników miejskich

12.09.2019

W dniu 24 sierpnia br. municypalni patrolujący okolice Parku Północnego wykazali wzmożoną czujność wobec mężczyzny, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Mężczyzna, który
na widok radiowozu wyrzucił w krzaki puszkę piwa w trakcie rozmowy ze strażnikami próbował pozbyć się z kieszeni woreczka z białym proszkiem. Funkcjonariusze ujęli mężczyznę, zabezpieczyli dowody a następnie doprowadzili go na Komendę Miejską Policji w Sopocie. 

W dniu 24 sierpnia br. municypalni patrolujący okolice Parku Północnego wykazali wzmożoną czujność wobec mężczyzny, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Mężczyzna, który
na widok radiowozu wyrzucił w krzaki puszkę piwa w trakcie rozmowy ze strażnikami próbował pozbyć się z kieszeni woreczka z białym proszkiem. Funkcjonariusze ujęli mężczyznę, zabezpieczyli dowody a następnie doprowadzili go na Komendę Miejską Policji w Sopocie. Podczas przeszukania ujętego przez funkcjonariuszy KMP znaleziono drugi woreczek z proszkiem ukryty w jego bieliźnie. Wyniki badań potwierdziły, że proszek znajdujący się w woreczkach był dopalaczem, który znajduje się na liście środków zabronionych. Mężczyzna został zatrzymany przez policję do wyjaśnienia sprawy.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej
  w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.
 2. Dane kontaktowe Administratora:

1)    listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2)    poprzez pocztę e-mail: tomasz.dusza@um.sopot.pl ;

3)    telefonicznie (058) 5213854.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

1)    listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2)    poprzez pocztę e-mail: iod@sopot.pl ;

3)    telefonicznie (058) 5213669.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.).
 2. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

1)    wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia;

2)    z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do:

1)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych;

2)    żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

 

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO